Medezeggenschapsraad

Stichting kom Leren heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze praat en denkt met het bestuur mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van onze scholen. De GMR heeft een adviserende of instemmende functie. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Op deze pagina treft u relevante stukken met betrekking tot de GMR aan. 

 

GMR schooljaar 2019-2020

 

De GMR is altijd op zoek naar betrokken nieuwe leden, zowel voor de personeels- als voor de oudergeleding. In samenwerking en goed overleg met het College van Bestuur kun je een belangrijke rol spelen op stichtingsniveau. Laat je stem in ieders belang horen! 

 

Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 is de GMR actief op zoek naar nieuwe personeels- en ouderleden, lees hier meer informatie over het lidmaatschap van de GMR.

 

Personeelsgeleding

 

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit Nicole Jeukens (voorzitter), Har Linssen, Bert-Jan Overeem, Marilène Lardinois en Peter Scheren.

 

Oudergeleding

 

De oudergeleding van de GMR bestaat uit Tamar ten Haken (bestuurlijk secretaris), Stephan Theunissen, Sebastiaan Nijhuis, Ralph Voncken en Jorne Boss.

 

Heb je vragen aan de GMR?

 

Mail deze dan aan de bestuurlijk secretaris via gmr apestaart kom-leren punt nl.

 

 

Documenten

 

Documenten algemeen

 

Notulen

 

Vastgestelde documenten

 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren