Informatie Coronavirus
Stichting kom Leren houdt de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.

Lees hier de laatste informatie. Ook met betrekking tot de gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid van het Bestuursbureau. 

 

Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

Coronavirus - update 10 januari 2022

Gelukkig mochten we onze kinderen vandaag weer ontvangen op school. Hierbij een update over hoe we bij kom Leren omgaan met de huidige corona-maatregelen voor het primair onderwijs. De veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij altijd onze prioriteit.

 

Wij omarmen het unieke van iedere kom Leren school. Het kan dus zijn dat de uitwerking op detailniveau van onderstaande maatregelen niet op iedere school exact hetzelfde is. Dit kan veroorzaakt worden door de inrichting van het onderwijs (denk hierbij aan combinatiegroepen, leerpleinen enz.) of het gebouw.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Ook kinderen met milde klachten, zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, af en te hoesten en/of verhoging tot 38 graden, mogen niet meer naar school komen. Indien uit een (zelf)test blijkt dat het kind negatief is mag het weer naar school komen.

Als het kind niet getest is mag dit pas weer zodra het kind tenminste 24 uur klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind dat niet getest is na 7 dagen weer naar school komen.

Bij ernstige klachten, verergering van de klachten of reuk- en/of smaakverlies wordt een coronatest bij de GGD aangeraden.

Een positieve zelftest dient te worden bevestigd door een coronatest bij de GGD.

Kinderen die korter dan 8 weken geleden een bevestigde corona-besmetting hebben gehad hoeven bij klachten niet thuis te blijven en ook niet te testen.

Onderstaand tref je een link aan naar de meest recent versie van de corona beslisboom voor kinderopvang en basisonderwijs d.d. 24-12-2021. 

 

Zelfstesten leerlingen groep 6 t/m 8

Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 geldt het dringende advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Dit is voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Al onze scholen ontvangen zelftesten voor leerlingen en verstrekken deze vervolgens aan de ouders/verzorgers. Hoe en wanneer de zelftesten worden aangereikt wordt gecommuniceerd door de school. 

 

Mondkapjes leerlingen groep 6 t/m 8 en medewerkers

Leerlingen van groep 6 t/m 8 en alle medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is is dit een dringend advies, voor de medewerkers is dit verplicht. Wij vragen aan ouders/verzorgers om zelf te zorgen voor een mondkapje voor hun kind(eren). Uiteraard zorgen we ervoor dat er ook op onze scholen mondkapjes beschikbaar zijn, voor het geval een mondkapje stuk gaat of kwijtraakt.

 

Gespreide pauzetijden, looproutes en cohorteren

Wij nemen het dringende advies over om weer gespreide pauzetijden en looproutes in school te gaan hanteren om afstand te kunnen houden. Daarnaast ook het dringende advies aan onze scholen om te cohorteren zodat er zo min mogelijk contact is tussen verschillende groepen. Ook vragen we om leerlingen zo veel mogelijk zelf naar school en naar huis te laten gaan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen komen, worden bij voorkeur door 1 persoon gebracht en gehaald.

 

In quarantaine/thuis blijven

Uiteraard blijven leerlingen en medewerkers thuis bij klachten die passen bij het coronavirus en doen zij een zelftest of laten zij zich testen bij de GGD, ook na vaccinatie. Daarnaast blijven leerlingen en medewerkers ook thuis als een huisgenoot of nauw contact positief test op corona. 

Indien er sprake is van 1 of 2 besmettingen in een groep hoeven de klasgenoten en medewerkers niet in quarantaine. Zij krijgen wel het advies om te testen bij klachten. Dit kan met een zelftest of PCR-test bij de GGD. 

Waar nodig kan de GGD het advies geven om een hele groep thuis in quarantaine te laten gaan. Dit gebeurt doorgaans vanaf 3 of meer besmettingen in een groep binnen 7 dagen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune medewerkers en leerlingen.

Enkel medewerkers en leerlingen die minder dan 8 weken geleden positief getest zijn op corona middels een PCR-test bij de GGD zijn hiervan uitgezonderd. Hiervan kan door de school echter worden afgeweken wegens organisatorische redenen.   

Bij een meer massale uitbraak op school kan zelfs het besluit worden genomen om de gehele school te sluiten.

Zoals eerder gecommuniceerd kan het besluit om een groep naar huis te sturen, en in het ergste geval de gehele school, ook genomen worden als blijkt dat de bezetting van de groep(en) door uitval van personeel niet meer geregeld kan worden.

Hierover zal de school uiteraard altijd zorgvuldig en zo snel als mogelijk communiceren, ook wat betreft het verzorgen van onderwijs op afstand en het meegeven van huiswerkopdrachten. Toch kan het voorkomen dat dit pas in de ochtend gecommuniceerd kan worden. Ook kan voorkomen dat dit besluit in de loop van de dag wordt genomen waardoor jullie kind(eren) eerder van school gehaald moet(en) worden.

 

Overige richtlijnen

Verder houden we bij kom Leren de volgende basisregels (algemeen dan wel specifiek voor het primair onderwijs) in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • geen handen schudden;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen;
  • medewerkers blijven op 1,5 meter afstand van elkaar (leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers);
  • medewerkers gaan na afloop van de lesdag zo snel mogelijk naar huis om daar hun werkzaamheden voort te zetten;
  • geen ouders/verzorgers in school, ook niet als hulp bij activiteiten (binnen noch buiten).

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

10 januariLees verder
Coronavirus - update 16 december 2021

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag 14 december is duidelijk geworden dat de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs volgende week hun deuren sluiten. Hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. 

 

Wat gaat er nu gebeuren?
Vanaf maandag 20 december wordt er door onze scholen geen onderwijs verzorgd. Niet op school én niet op afstand, thuis. Wel zal er voor, zoals dat genoemd wordt, kwetsbare kinderen en kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen noodopvang worden geregeld tijdens de reguliere schooluren, dus de uren dat er onderwijs was voorzien.

Omdat de situatie op onze scholen sterk verschilt, worden de ouders/verzorgers hierover door de directeur van de school apart geïnformeerd. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat het in alle gevallen noodopvang betreft. De directeuren zullen de geformuleerde definities van ‘kwetsbare kinderen’ en ‘cruciale beroepen’ strikt toepassen. Het effect van het besluit om de vakantie een week eerder te beginnen, is veel groter als er ook echt zo weinig mogelijk kinderen bij elkaar komen.

 

Onze kindpartners zoals de kinderopvang communiceren rechtstreeks met ouders/verzorgers over de stappen die zij nemen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen.

 

Dank en waardering
De afgelopen maanden waren hectisch op onze scholen, voor de kinderen, voor ouders/verzorgers én voor onze medewerkers. Het was een periode met (nog meer) nieuwe maatregelen en ook af en toe veel onzekerheid. We hebben ons allemaal ingespannen om zo lang als mogelijk verantwoord fysiek onderwijs te blijven bieden.

 

In de praktijk betekende dit naast aandacht voor de ‘standaard’ coronaregels, dat ouders/verzorgers onder andere slechts zeer beperkt toegang kregen tot onze scholen, er opnieuw looproutes werden aangebracht en een mondkapje voor kinderen vanaf groep 6 dringend werd geadviseerd.  Soms een volle klas, dan weer quarantaine en afstandsonderwijs en voor de kinderen en ouders/verzorgers soms wel naar school, soms thuis. Dit heeft veel flexibiliteit en extra inspanning gevraagd van de teams, maar zeker ook van alle ouders/verzorgers.

 

Wij hebben grote waardering voor de inzet en veerkracht van onze medewerkers. En ook voor ouders/verzorgers begrip en waardering voor de wijze waarop zij zijn omgegaan met deze bijzondere situatie. Er is veel van ons allemaal gevraagd en het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest.

 

Afsluiting van het jaar en kerstviering
De komende dagen sluiten we 2021 af voor de kinderen, een week eerder dan gepland. Sommige activiteiten zullen wellicht worden verschoven, andere kunnen doorgaan en misschien moet er iets worden afgezegd. Dat wordt gecommuniceerd door de directeur of leerkracht(en) van de school.

Het vraagt ook deze laatste dagen van dit jaar weer veel flexibiliteit en begrip van de kinderen, van ouders/verzorgers en van onze teams. Wij hopen en verwachten ook nu weer daarop te mogen rekenen.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

16 decemberLees verder

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren