Informatie Coronavirus
Stichting kom Leren houdt de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.

Lees hier de laatste informatie. Ook met betrekking tot de gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid van het Bestuursbureau. 

 

Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

De best passende directeur voor elke school

Aan het roer van elke school van kom Leren staat een kundige directeur. Toch is de ene leider de andere niet. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Iedereen heeft ook andere ontwikkelbehoeften. Net als de scholen zelf. Daarom besloten Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens, het nieuwe College van Bestuur, om die behoeften te verkennen. Ze vroegen de directeuren wie er zin had om 'te bewegen'. Wie oren had naar een nieuwe start op een andere werkplek. En welke andere ontwikkelwensen er waren. Meerdere directeuren reageerden enthousiast. Daarop creëerden zij samen een uniek mobiliteitsprogramma: Zin in Bewegen.

 

Begin dit jaar opende het nieuwe Integraal Kindcentrum ZIEZO. In aanloop daarnaartoe zocht kom Leren een nieuwe directeur voor deze school. "De directeuren van de fusiescholen De Perroen en De Kring zouden verhuizen naar een andere school", vertelt Inge. "Dat zette mijn collega Stef en mij aan het denken: zouden niet méér directeuren van werkplek willen wisselen? Een nieuwe omgeving en leidinggevende kan verfrissend zijn. Het biedt directeuren én scholen nieuwe kansen en uitdagingen."

 

Van vier scenario's naar één

Daarom vroegen Stef en Inge wie een herverdeling wilde verkennen en wie iets voor mobiliteit zou voelen. Een aantal directeuren had Zin in Bewegen. Alle directeuren gingen in groepen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke leidinggevende kwaliteiten én uitdagingen op de middellange termijn voor hun school. Daarna maakten ze in viertallen een voorstel met de vacant komende scholen plus een passende directeur. Inge: "Daar rolden vier scenario's uit, met verschillen én overeenkomsten. Dat moest in goed overleg één scenario worden. De collega’s kozen een groep die dit samen met ons zouden maken. Voor sommigen voelde dat ongemakkelijk, zij gingen immers over de toekomst van hun collega's beslissen. Maar het ging Stef en mij vooral om het proces, om het samen leggen van die puzzel. En dat is goed gelukt. Tijdens een open, respectvol gesprek zijn we met elkaar tot een passende herverdeling gekomen."

 

Buiten de lijntjes

Wat beter had gekund, was het voorkomen dat de medezeggenschapsraden (MR), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en sommige teams zich buitenspel voelden gezet. Stef begrijpt dat echter wel: "Zij zijn tijdens het proces meegenomen door hun directeur, in plaats van aan de voorkant bevraagd op wat zij zouden willen voor hun school. Daarmee hebben we buiten de lijntjes gekleurd. Maar de reden dat we het proces op deze manier hebben doorgezet, was de enthousiaste dynamiek. De energie van het proces en de directeuren wilden we niet onderbreken. Laat ik wel benadrukken, dat deze werkwijze eenmalig was. Als in de toekomst nog eens sprake is van mobiliteit op directieniveau, dan benaderen we dat weer vanuit de teams. Dan vragen we hén wat ze nodig hebben en welke kwaliteiten ze zoeken in een leidinggevende."

 

Samen voor goed onderwijs

Inmiddels heeft elke MR zijn vertrouwen in de herverdeling uitgesproken. Net als de GMR. De eerste directeuren zijn al op hun nieuwe werkplek begonnen, later dit jaar volgen er meer en per 1 januari 2022 de laatste. Inge: "We zien dat directeuren nog steeds onverminderd enthousiast zijn. Ook is er onderling meer (ver)binding en zicht op elkaars kennis en kwaliteiten. Directeuren zoeken elkaar sneller en makkelijker op. Dat draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan die van hun school én aan waar we ons elke dag voor inzetten: samen voor goed onderwijs."

 

28 aprilLees verder
Coronavirus - update 4 februari 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving inzake de heropening van de scholen in het primair onderwijs met ingang 8 februari 2021 hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. De veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij te allen tijde onze prioriteit.

 

Heropenen

Alle scholen van kom Leren zullen met ingang van 8 februari a.s. de deuren weer openen voor hun kinderen. Enerzijds roept dit een blij gevoel op en onderschrijven we het belang van “de ontmoetingsplek school”. Anderzijds zorgt dit bericht voor onrust en vragen over gezondheid en de uitvoerbaarheid van de nieuwe maatregelen. 

 

De praktijk

Vanuit de regering hebben we meegekregen dat we te maken hebben met wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen en dringende adviezen. Bij het heropenen van onze scholen zullen we de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke maatregelen opvolgen. Daarnaast gebruiken we ons gezond verstand en bekijken we de mogelijkheden ten aanzien van het uitvoeren van de dringende adviezen.

Dit kan dus betekenen dat niet op iedere school dezelfde maatregelen worden getroffen, ook binnen onze eigen stichting. Het is en blijft maatwerk, gebouwen en speelplaatsen zijn anders en ook het veiligheidsgevoel van de medewerkers kan verschillen per locatie. 

 

Quarantaine

Nieuw in de maatregelen die we hebben ontvangen, is dat een hele klas in quarantaine gaat als er sprake is van een besmetting in die groep. Op dat moment blijft de gehele klas (tenminste) 5 dagen thuis, laat zich testen om vervolgens, bij een negatieve uitslag, de dag erna weer op school te zijn. Indien ouders ervoor kiezen hun kind niet te laten testen, geldt een quarantaineperiode van 10 dagen.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

  • Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk middels telefoon of videobellen gecommuniceerd.
  • Samenkomsten worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Externe overleggen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt vermeden.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, MR- / GMR-vergaderingen en directievergaderingen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

 
 
4 februariLees verder

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren