Informatie Coronavirus
Stichting kom Leren houdt de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.

Lees hier de laatste informatie. Ook met betrekking tot de gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid van het Bestuursbureau. 

 

Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft twintig basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

 
 
 

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Bereikbaarheid Bestuursbureau tot 6 april a.s.

Gesloten vanaf woensdag 18 maart aanstaande

Gezien de sluiting van de scholen kent het Bestuursbureau momenteel momenteel ook een afgeslankte bezetting, en is vooralsnog voor externen geopend tot en met dinsdag 17 maart aanstaande. Aangezien al onze medewerkers vanaf woensdag 18 maart aanstaande van huis uit werken blijven zij tijdens de reguliere kantoortijden uiteraard per e-mail bereikbaar. 

 

Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnumer 043-4100300 blijven wij ook vanaf woensdag 18 maart aanstaande telefonisch bereikbaar.  Het verzoek is om een duidelijk voicemailbericht in te spreken (naam, telefoonnummer en wie u wenst te spreken). U wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur is voor de medewerkers van het Bestuursbureau en de directeuren van onze scholen te allen tijden mobiel bereikbaar.

 
 
16 maartLees verder
Coronavirus

Coronavirus – update 15 maart 2020

 

Naar aanleiding van de berichtgeving hedenmiddag inzake de aanvullende maatregelen (sluiting scholen) ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan.

 

Scholen gesloten

De sluiting van alle scholen, waaronder de scholen voor primair onderwijs behorende tot kom Leren, geldt vooralsnog tot 6 april 2020. Dit betekent dat met ingang van morgenochtend, maandag 16 maart 2020, alle scholen van kom Leren gesloten zijn. Een ingrijpende, maar absoluut noodzakelijke maatregel.

 

Cruciale beroepsgroepen

Voor kinderen waarvan beide ouders in cruciale beroepen werken, zullen onze scholen in overleg met kinderopvangorganisaties gaan zorgen voor de opvang op school. Wie tot de cruciale beroepen hoort, wordt bepaald middels een de lijst die als bijlage bij dit nieuwbericht is toegevoegd.

 

Middels een bericht aan alle ouders hebben wij ouders behorende tot deze doelgroep reeds verzocht om zo spoedig mogelijk per telefoon, SchouderCom of e-mail in contact te treden met de schoolleiding zodat er verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Ook voor de kinderen van de ouders in cruciale beroepen geldt echter dat zij thuis moeten blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Voorts nemen onze medewerkers ook verdere afstand in acht en dat betekent dat ouders in de cruciale beroepen hun kind afzetten bij de ingang van de school en dat zij niet meer mee naar binnen komen. Contact met onze medewerkers gebeurt in eerste instantie enkel telefonisch. Mocht een gesprek op de schoollocatie nodig zijn dan kan dat alleen op afspraak en na goedkeuring van de directie.

 

Enige vorm van (afstands)onderwijs

De komende dagen zal op alle scholen tevens ingezet worden op het verzorgen van enige vorm van  (afstands)onderwijs voor alle kinderen. Ouders worden hierover zo spoedig mogelijk door het team van school geïnformeerd.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

  • Samenkomsten met externen wordt zoveel als mogelijk vermeden.
  • Deelname aan externe werk gerelateerde bijeenkomsten wordt zoveel als mogelijk vermeden.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt geminimaliseerd.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, mr- / gmr-vergaderingen en directievergaderingen worden tot nader order uitgesteld. Communicatie over belangrijke thema’s zal op een andere wijze georganiseerd worden.
  • Met de partijen die bij onze scholen de kinderopvang verzorgen maken we nadere afspraken over de mogelijke opvang van kinderen waarvoor ouders geen opvangmogelijkheid hebben. Voor deze ouders gelden dezelfde richtlijnen als voor de ouders van de cruciale beroepen.
15 maartLees verder

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren