Informatie Coronavirus
Stichting kom Leren houdt de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.

Lees hier de laatste informatie. Ook met betrekking tot de gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid van het Bestuursbureau. 

 

Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

Bereikbaarheid Bestuursbureau

Fysiek bezoek op afspraak

Met ingang van 25 september geldt de regel: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Hierdoor kent het Bestuursbureau nog steeds een afgeslankte bezetting. Ook de beperkte kantoorruimte en slechte ventilatiemogelijkheden noodzaken ons hiertoe. Al onze medewerkers werken nog zoveel mogelijk thuis en gaan naar kantoor indien de aard van de werkzaamheden daarom vraagt of ten behoeve van een vergadering of overleg. Ondanks het feit dat iedereen van harte welkom is, is een bezoek aan het Bestuursbureau hierdoor helaas nog steeds alleen mogelijk op afspraak. Bij een onaangekondigd bezoek bestaat immers de mogelijkheid dat er niemand aanwezig is. Tijdens de reguliere kantoortijden blijven onze collega’s uiteraard per e-mail bereikbaar.


Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnummer 043-4100300 blijven wij tijdens de gebruikelijke kantoortijden ook telefonisch bereikbaar. Middels een doorschakeling kom je automatisch bij een van onze medewerkers terecht. Mocht jouw oproep niet tijdig worden beantwoordt spreek dan een duidelijk voicemailbericht in (naam, telefoonnummer en wie je wenst te spreken). Je wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

22 septemberLees verder
Coronavirus - update 22 september 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving inzake de versoepelingen voor het primair onderwijs met ingang van 20 september 2021 en de verdere versoepelingen voor de maatschappij met ingang van 25 september hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. De veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij altijd onze prioriteit.

 

In quarantaine (thuisblijven)

In het primair onderwijs is met ingang van 20 september de quarantaineplicht voor de hele klas vervallen. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Uiteraard zijn wij bij een besmetting in het kader van het Bron- en ContactOnderzoek (BCO) altijd in gesrpek met de GGD en volgen wij de richtlijnen en aanwijzingen van de GGD. Als er meerdere besmettingen zijn in één groep kan de GGD wel een aanvullend advies geven om de hele klas thuis in quarantaine te laten gaan.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Kinderen mogen gewoon naar school bij verkoudheidklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Een kind met koorts, benauwdheidsklachten of dat veel moet hoesten blijft wel thuis en laat zich testen bij de GGD. Check als ouder altijd even de beslisboom van Boink, handig en overzichtelijk.  

 

Ouderavonden, schoolreisjes, excursies, schoolfeesten enz.

We mogen elkaar weer ontmoeten! EINDELIJK! Maar we zijn er nog niet… Allerlei activiteiten mogen weer georganiseerd worden door scholen. De verplichte 1,5 meter afstand zal met ingang van 25 september ook hierbij niet meer nodig zijn. Het advies vanuit de overheid is wel om deze maatregel nog zo veel mogelijk te hanteren. Bij het organiseren van dit soort activiteiten hebben wij onze scholen aangeraden om vooral het gezond verstand en de veiligheid, veiligheidsbeleving en welbevinden voor onze medewerkers, de kinderen en ouders leidend te laten zijn. Binnen kom Leren zullen wij geen gebruik gaan maken van de Corona check app / QR code wanneer er bijvoorbeeld activiteiten in school worden georganiseerd waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Wij vertrekken vanuit vertrouwen en gaan uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen voor de eigen en elkaars gezondheid en van ieders gezond verstand. Dit betekent dat ouders niet aansluiten indien zij klachten hebben passend bij een coronabesmetting. Wel kan een school aan ouders nog steeds vragen om afstand te bewaren of het advies meegeven om voorafgaand aan de activiteit een zelftest te doen.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren de volgende basisregels in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • geen handen schudden;
  • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen (iedereen die als immuun wordt gezien hoeft dit sowieso niet te doen);
  • thuis blijven bij klachten passend bij een coronabesmetting en laten testen;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

22 septemberLees verder

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren