Informatie Coronavirus
Stichting kom Leren houdt de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.

Lees hier de laatste informatie. Ook met betrekking tot de gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid van het Bestuursbureau. 

 

Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

Uitslag verkiezingen GMR

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn er op 21-22-23 juni 2021 (digitale) verkiezingen gehouden. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de 19 kom Leren-scholen hebben hun stem mogen uitbrengen. De verkiezingen zijn geslaagd en kenden een opkomstpercentage van 62%. 

 

Wij kunnen jullie melden dat er vier kandidaten zijn met het hoogste aantal stemmen. Dat zijn, in willekeurige volgorde: Bram Buttiens, Lianneke Ramaekers, Lianne Pijls en Miranca Wintgens. We zijn blij dat zij de GMR met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 komen versterken.

Verkiezingen GMR

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden er (digitale) verkiezingen gehouden. Deze vinden plaats op 21-22-23 juni 2021. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de

19 kom Leren-scholen mogen hun stem uitbrengen op de kandidaten, die zich gemeld hebben. De vier kandidaten met de meeste stemmen zullen vanaf het nieuwe schooljaar (2021/2022) starten in de GMR.

 

De GMR is dé plek waar ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van kom Leren. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies of instemming. Goede medezeggenschap is nodig voor een onderwijsorganisatie. Er is binnen de GMR een prettige, professionele en soms ook informele sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt zijn/haar mening uit te dragen

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze dan naar gmr@kom-leren.nl

 

De verkiezingscommissie GMR bestaat uit;

 

Miel Duysens             ambtelijk secretaris GMR

Mandy Rouwet           bestuurlijk secretaris GMR / ouder

Peter Scheren            lid GMR / leerkracht

 

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren