Informatie Coronavirus
Stichting kom Leren houdt de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.

Lees hier de laatste informatie. Ook met betrekking tot de gewijzigde openingstijden en telefonische bereikbaarheid van het Bestuursbureau. 

 

Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

Coronavirus - update 4 februari 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving inzake de heropening van de scholen in het primair onderwijs met ingang 8 februari 2021 hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. De veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij te allen tijde onze prioriteit.

 

Heropenen

Alle scholen van kom Leren zullen met ingang van 8 februari a.s. de deuren weer openen voor hun kinderen. Enerzijds roept dit een blij gevoel op en onderschrijven we het belang van “de ontmoetingsplek school”. Anderzijds zorgt dit bericht voor onrust en vragen over gezondheid en de uitvoerbaarheid van de nieuwe maatregelen. 

 

De praktijk

Vanuit de regering hebben we meegekregen dat we te maken hebben met wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen en dringende adviezen. Bij het heropenen van onze scholen zullen we de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke maatregelen opvolgen. Daarnaast gebruiken we ons gezond verstand en bekijken we de mogelijkheden ten aanzien van het uitvoeren van de dringende adviezen.

Dit kan dus betekenen dat niet op iedere school dezelfde maatregelen worden getroffen, ook binnen onze eigen stichting. Het is en blijft maatwerk, gebouwen en speelplaatsen zijn anders en ook het veiligheidsgevoel van de medewerkers kan verschillen per locatie. 

 

Quarantaine

Nieuw in de maatregelen die we hebben ontvangen, is dat een hele klas in quarantaine gaat als er sprake is van een besmetting in die groep. Op dat moment blijft de gehele klas (tenminste) 5 dagen thuis, laat zich testen om vervolgens, bij een negatieve uitslag, de dag erna weer op school te zijn. Indien ouders ervoor kiezen hun kind niet te laten testen, geldt een quarantaineperiode van 10 dagen.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

  • Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk middels telefoon of videobellen gecommuniceerd.
  • Samenkomsten worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Externe overleggen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt vermeden.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, MR- / GMR-vergaderingen en directievergaderingen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

 
 
4 februariLees verder
In Memoriam Peter Groos

Peter Groos

 

“Het is goed geweest!”

“Het werk zit erop en ik blik dankbaar terug op wat we hebben bereikt! Nu kan ik ruimte maken om te sporten en om huisman te zijn”.

 

Na ruim 42 dienstjaren in het onderwijs waren dat tijdens de afscheidsreceptie van “kom Leren” op 25 september jl., onder andere zijn woorden.

 

Iets meer dan vier jaren geleden werd Peter benoemd tot onze bestuursvoorzitter. Gedurende deze jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze stichting. Met grote vakkundigheid, zakelijk inzicht en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan wat “kom Leren” nu is en waar we voor staan.

 

Standvastig en daadkrachtig bracht hij onze stichting in rustiger en stabieler vaarwater.

Daarbij kwam hij soms wat vierkant over en was hij recht door zee. Dan leek het alsof de zaak voor de mens kwam. Niets was minder waar! Hij was een professional in de uitvoering van zijn opdracht, maar uiteindelijk speelde bij besluitvorming de erkenning voor de mens de hoofdrol. “De mens centraal”, waren woorden die onder zijn leiding een prominente rol binnen het strategisch beleidsplan van onze stichting gingen spelen.

 

De door hem opgedane ervaringen tijdens zijn trektocht door het Zuid-Limburgse onderwijsland werden ten goede samengebracht in het voorzitterschap van onze stichting! Eén van zijn voornemens was, naast het op orde brengen van de financiën, de verbetering van de inrichting van alle ICT-voorzieningen. Dit had een enorme investering tot gevolg, die achteraf een gouden greep bleek te zijn. Leerlingen en personeel werden hierdoor, gedwongen door de “corona-maatregelen”, optimaal in de gelegenheid gesteld om ook vanuit thuis hun werk te kunnen doen.

 

We zijn als stichting dankbaar dat hij als mens, professional en als leermeester in ons midden was, maar zijn daarnaast ook intens verdrietig dat hem niet meer levensdagen gegund werden waarin hij met voldoening mocht terugblikken op hetgeen hij voor het onderwijs betekend heeft. Wij koesteren daarom die herinneringen des te meer en houden hem zo levend in ons!

 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Margo, de kinderen Laurie en Alain, Joran en Marina, zijn moeder en familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode!

9 novemberLees verder

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren