Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs.

We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

 
Bereikbaarheid Bestuursbureau

Fysiek bezoek graag in overleg en op afspraak

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven hoeven de medewerkers van het Bestuursbureau geen strikt thuiswerkbeleid meer te hanteren. Dit betekent echter niet dat er altijd iemand aanwezig is op het Bestuursbureau. Veel van onze medewerkers werken nog deels thuis. Het is niet meer noodzakelijk om alle vergaderingen en overleggen digitaal te voeren. Maar in het kader van de efficiëntie wordt dit toch nog regelmatig gedaan. Ondanks het feit dat iedereen van harte welkom is, is het dus aan te raden om een bezoek aan het Bestuursbureau nog steeds in overleg en op afspraak te plannen. Bij een onaangekondigd bezoek bestaat immers de mogelijkheid dat er niemand aanwezig is. Tijdens de reguliere kantoortijden blijven onze collega’s uiteraard per e-mail bereikbaar.


Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnummer 043-4100300 zijn wij tijdens de gebruikelijke kantoortijden telefonisch bereikbaar. Middels een doorschakeling kom je automatisch bij een van onze medewerkers terecht. Mocht jouw oproep niet tijdig worden beantwoordt spreek dan een duidelijk voicemailbericht in (naam, telefoonnummer en wie je wenst te spreken). Je wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

14 aprilLees verder
Coronavirus - update 14 april

Gelukkig kunnen we zeggen dat er inmiddels geen specifieke maatregelen ten aanzien van corona meer gelden voor het primair onderwijs. Ouders zijn weer welkom in onze scholen, er kan weer groepsdoorbrekend gewerkt worden onze leerlingen kunnen er weer samen op uit. Corona is natuurlijk nog niet helemaal weg dus de veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij nog altijd onze prioriteit. Ook zijn nog steeds enkele basismaatregelen van toepassing die ook gelden in het primair onderwijs.

 

Wij omarmen het unieke van iedere kom Leren school. Het kan dus zijn dat de uitwerking op detailniveau niet op iedere school exact hetzelfde is. 

 

In isolatie/quarantaine (thuis blijven)

Bij een positieve testuitslag gaat de betreffende medewerker of het kind gedurende 5 dagen in isolatie (dag 0 is de dag waarop de klachten begonnen). Indien de medewerker of het kind na 5 dagen minimaal 24 uur klachtenvrij is kan hij/zij weer naar school komen. Waren er geen klachten ten tijde van de positieve testuitslag en zijn er later ook klachten ontstaan dan is de medewerker of het kind besmettelijk tot en met 5 dagen na de test (dag 0 is de dag van de positieve testuitslag). Gedurende deze 5 dagen blijft de medewerkers of het kind thuis.

 

Het quarantaineadvies voor kinderen t/m 18 jaar is vervallen. Kinderen t/m 18 jaar die een huisgenoot of nauw contact van een besmet persoon zijn hoeven niet in quarantaine en hoeven geen zelftest te doen als zij geen klachten hebben. Ook huisgenoten boven de 18 jaar van een besmet persoon die in 2022 corona hebben gehad en reeds hersteld zijn of langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben gehad zijn uitgesloten van quarantaine.  

 

Dit betekent dat bij een of meerdere besmettingen in een groep binnen de school de overige kinderen geen quarantaineadvies krijgen. Bij klachten doen zij wel een zelftest. Met een negatieve zelftest mogen zij naar school. Dit geldt ongeacht het aantal besmettingen in de groep. Kinderen en medewerkers die positief getest zijn op het corona virus blijven uiteraard wel thuis. Een positieve zelftest hoeft niet meer te worden bevestigd door een coronatest bij de GGD.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Het advies om kinderen met milde klachten, zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, af en te hoesten en/of verhoging tot 38 graden, niet naar school te laten komen blijft gehandhaafd. Indien uit een zelftest blijkt dat het kind negatief is mag het weer naar school komen.

Als het kind niet getest is mag dit pas weer zodra het kind tenminste 24 uur klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind dat niet getest is na 7 dagen weer naar school komen.

Een positieve zelftest hoeft niet meer te worden bevestigd door een coronatest bij de GGD.

Onderstaand tref je een link aan naar de meest recent versie van de corona beslisboom voor kinderopvang en basisonderwijs d.d. 25-02-2022. 

 

Zelfstesten medewerkers en leerlingen groep 6 t/m 8

Het advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers om 2 keer per week preventief een zelftest te doen is komen te vervallen. Testen bij klachten blijft nog wel nodig. Het dringende advies om na een positieve zelftest deze te laten bevestigen door een coronatest bij de GGD is komen te vervallen. Al onze scholen kunnen nog steeds zelftesten bestellen om te verstrekken aan medewerkers en leerlingen om te testen bij klachten. Voor meer informatie hierover kun je je wenden tot de school. 

 

Overige richtlijnen

Verder houden we bij kom Leren de volgende basisregels (algemeen) in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven bij klachten en een zelftest doen;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

14 aprilLees verder

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren