Kinderen verschillen in achtergrond, ervaringen, individuele kenmerken en behoeften. Wij bieden onderwijs waaraan iedereen mag meedoen. Wij dagen kinderen uit en nodigen uit tot leren, uitgaande van onze verschillen. Hierbij kijken we naar kansen, kwaliteiten en mogelijkheden. Wij gaan uit van talenten van kinderen en bieden ruimte om deze te ontdekken. het gaat daarbij zowel om het leren van specifieke vaardigheden zoals lezen, spelling en rekenen, alsook om brede ervaringen met techniek, ontwikkelen van digitale vaardigheden, mediawijsheid, creativiteit, filosoferen en praktische vaardigheden als koken, timmeren en tuinieren. Wij volgen de talentontwikkeling van elk kind en stellen ons de vraag wat nodig is om het beste uit kinderen naar boven te halen. Hierbij stellen we concrete, haalbare doelen vanuit de groeimogelijkheden van elk kind.

Kinderen worden betrokken bij de ontwikkeldoelen en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Wij gebruiken diverse instrumenten om ontwikkeling in kaart te brengen. Groei wordt zichtbaar middels het gebruik leer- en ontwikkelingslijnen. Wij streven naar onderwijs dat zo inclusief mogelijk is en waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van alle kinderen binnen onze stichting. Wij bieden onderwijs met minimaal de zorgniveaus 1 t/m 4.

Niet alleen kinderen verschillen in talenten. Ook medewerkers van kom Leren zijn zich bewust van hun talenten en leerpunten. Wij zoeken elkaar op om expertise te delen en het leerproces te versterken.