Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw Strategisch Beleidsplan dat begin 2019 van kracht zal worden.