Stichting kom Leren staat achter de staking op 5 oktober

Stichting kom Leren staat achter de staking die op 5 oktober georganiseerd wordt door de bonden en het platform PO in actie.

Leerkrachten in het basisonderwijs horen hetzelfde salaris te krijgen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. De scholen van onze stichting zijn op 5 oktober allemaal dicht voor ALLE leerlingen.

Deze brief krijgt u als ouder vandaag of morgen toegestuurd door de directie van de school van uw kind:

Beste ouders / verzorgers,

Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat op dit moment voorbereidingen worden getroffen voor een landelijke stakingsactie in het basisonderwijs op donderdag 5 oktober a.s.. De actie wordt georganiseerd door de onderwijsvakbonden en het platform POinactie.

Dat betekent dat de meeste leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober het werk zullen neerleggen.

Betere beloning

Leraren in het primair onderwijs willen op gelijke wijze beloond worden als hun collega’s in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op dit moment liggen de aanvangssalarissen 7% lager dan in het VO en MBO. Dat verschil loopt uit tot 21% bij het maximumsalaris. Onze leerkrachten vinden dat onacceptabel. Ook zij hebben net als hun collega’s in deze andere onderwijssectoren (minimaal) een HBO-opleiding afgerond.

Kom Leren ondersteunt de actie

De schoolbesturen van Zuid-Limburg, dus ook Stichting kom Leren, ondersteunen deze stakingsactie. Ook de besturen vinden namelijk dat onze mensen recht hebben op gelijke beloning.

Met name door de lage salarissen in het basisonderwijs kiezen te weinig jonge mensen voor een baan in deze sector en ondanks dat de instroom in de Pabo licht gestegen is, voorzien we een landelijk tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt zwaar onder druk te staan.
We willen daarom een duidelijk signaal aan de politiek afgeven en rekenen derhalve op de massale steun van u als ouders, vanwege goed onderwijs nu en in de toekomst.

Verbetering imago

We zetten in samenwerking met de Pabo acties uit om meer scholieren te laten kiezen voor de Pabo en we proberen om gekwalificeerde leerkrachten die momenteel in een andere sector werken, weer terug te krijgen in het basisonderwijs. Om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken moeten de salarissen omhoog!

Meer informatie

De scholen zijn op 5 oktober gesloten voor alle leerlingen. U wordt dan ook verzocht op die dag zelf andere opvang voor uw kind te regelen.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Peter Groos en Johan Linckens

College van Bestuur Stichting kom Leren