Staking 5 oktober – steun van de gemeenten Maastricht-Heuvelland

Het besef dat onderwijs ertoe doet en aandacht verdient, is gelukkig ook binnen gemeenten aanwezig.

In en schrijven aan de formateur namens alle Wethouders uit de regio Maastricht-Heuvelland, brengt wethouder Bisscheroux dit treffend onder woorden.

Het is een hart onder de riem voor alle actievoerders dat ook vanuit andere bestuurlijke kringen naar de landelijke beleidsmakers signalen zijn afgegeven dat het onderwijs meer verdient dan hetgeen er nu op het bordje wordt gelegd.

Brief onderwijsstaking.pdfgemeente Eijsden