Onderwijs in coronatijd: Peter Groos

Onderwijs in coronatijd - Peter Groos

Stichting kom Leren investeerde afgelopen jaren in automatisering en online communicatie. Zo heeft elke leerkracht een laptop en verloopt contact met ouders overzichtelijk via SchouderCom. Die investeringen bleken tijdens de coronacrisis bijzonder waardevol. Scholen en gezinnen bleven nauw met elkaar in verbinding.

 

Peter Groos, voorzitter van het College van Bestuur, benadrukt dat dit niet alleen lukte dankzij goede middelen. De inzet van de leerkrachten droeg voor een belangrijk deel bij aan het onderwijs op afstand. Hij hoopt dat ook de overheid en politiek daar meer waardering voor hebben.


“De sluiting van de scholen kwam niet onverwacht. De maatschappelijke druk liep immers al een aantal dagen op. In de week die volgde, is het onderwijs op afstand ingericht. Elke school en elke leerkracht gaf daar op eigen wijze invulling aan. Dat moest ook, daar konden wij als College van Bestuur niet centraal in sturen. Elke school heeft immers een eigen visie op onderwijs. Die verscheidenheid in onderwijsvisie is de kracht van onze stichting. Wel zag ik in elke aanpak terug dat de mens - en in dit geval het kind - centraal stond, één van de pijlers uit ons strategisch beleidsplan. Wekelijks hadden wij als College van Bestuur telefonisch contact met de directeuren over het wel en wee van die week. Met elkaar wisten we dat we de goede dingen deden. Zorgen over de voortgang van ons onderwijs heb ik nooit gehad. Ik zag dat dat goed liep, mede dankzij recente investeringen. Gezinnen met geen of te weinig middelen konden we zelfs tijdelijk een Chromebook aanbieden. Op die manier kun je als stichting betekenisvol zijn voor kinderen.


Bij kom Leren zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie. Door de crisis is dat in een stroomversnelling geraakt. Zo zijn schoolteams volledig digitaal gaan samenwerken. We hadden binnen de kom Leren Academie een module Microsoft Teams bedacht. Maar iedereen heeft zich dit programma in deze situatie al eigen gemaakt. Ik hoop dat we deze verworvenheden, deze kennis en vaardigheden, vasthouden en blijven inzetten. Daar heb ik vertrouwen in. Ik waardeer ook enorm hoe hard onze medewerkers hebben gewerkt. Ze hebben hun vaste werktijden losgelaten en op alle mogelijke manieren bijgedragen aan succesvol onderwijs op afstand. Ook toen midden in de meivakantie bekend werd dat de scholen weer open gingen. Ze hebben elkaar direct opgezocht om nieuwe keuzes te maken en de opstart van de scholen in te richten. Daarvoor wil ik ze bedanken.


Waar ik dan ook kritisch over ben, is dat vaak wordt gedacht ‘dat ze dat in het onderwijs wel even doen’. Maar ook voor ons, en zelfs voor mij met 42 jaar onderwijservaring, was deze situatie uniek. Mijn wens is dat er vanuit de overheid meer ruimte en waardering komt voor de cruciale beroepen. En tot die beroepen schaar ik ook het onderwijs. Want ook leerkrachten hebben in deze onzekere periode aan de frontlinie gestaan. Dat moet nog meer gewaardeerd worden. Niet alleen met lovende woorden uit de maatschappij, maar ook met daden vanuit de politiek. Ik hoop dat die kracht en het respect voor het onderwijs de winst worden van deze crisis.”

 

Na zich jarenlang met grote toewijding te hebben ingezet voor onze stichting is Peter Groos, vlak na zijn pensionering, op 8 november 2020 overleden. Wij zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van St. kom Leren. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren