Actueel

Coronavirus - update 10 januari 2022

Gelukkig mochten we onze kinderen vandaag weer ontvangen op school. Hierbij een update over hoe we bij kom Leren omgaan met de huidige corona-maatregelen voor het primair onderwijs. De veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij altijd onze prioriteit.

 

Wij omarmen het unieke van iedere kom Leren school. Het kan dus zijn dat de uitwerking op detailniveau van onderstaande maatregelen niet op iedere school exact hetzelfde is. Dit kan veroorzaakt worden door de inrichting van het onderwijs (denk hierbij aan combinatiegroepen, leerpleinen enz.) of het gebouw.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Ook kinderen met milde klachten, zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, af en te hoesten en/of verhoging tot 38 graden, mogen niet meer naar school komen. Indien uit een (zelf)test blijkt dat het kind negatief is mag het weer naar school komen.

Als het kind niet getest is mag dit pas weer zodra het kind tenminste 24 uur klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind dat niet getest is na 7 dagen weer naar school komen.

Bij ernstige klachten, verergering van de klachten of reuk- en/of smaakverlies wordt een coronatest bij de GGD aangeraden.

Een positieve zelftest dient te worden bevestigd door een coronatest bij de GGD.

Kinderen die korter dan 8 weken geleden een bevestigde corona-besmetting hebben gehad hoeven bij klachten niet thuis te blijven en ook niet te testen.

Onderstaand tref je een link aan naar de meest recent versie van de corona beslisboom voor kinderopvang en basisonderwijs d.d. 24-12-2021. 

 

Zelfstesten leerlingen groep 6 t/m 8

Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 geldt het dringende advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Dit is voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Al onze scholen ontvangen zelftesten voor leerlingen en verstrekken deze vervolgens aan de ouders/verzorgers. Hoe en wanneer de zelftesten worden aangereikt wordt gecommuniceerd door de school. 

 

Mondkapjes leerlingen groep 6 t/m 8 en medewerkers

Leerlingen van groep 6 t/m 8 en alle medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is is dit een dringend advies, voor de medewerkers is dit verplicht. Wij vragen aan ouders/verzorgers om zelf te zorgen voor een mondkapje voor hun kind(eren). Uiteraard zorgen we ervoor dat er ook op onze scholen mondkapjes beschikbaar zijn, voor het geval een mondkapje stuk gaat of kwijtraakt.

 

Gespreide pauzetijden, looproutes en cohorteren

Wij nemen het dringende advies over om weer gespreide pauzetijden en looproutes in school te gaan hanteren om afstand te kunnen houden. Daarnaast ook het dringende advies aan onze scholen om te cohorteren zodat er zo min mogelijk contact is tussen verschillende groepen. Ook vragen we om leerlingen zo veel mogelijk zelf naar school en naar huis te laten gaan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen komen, worden bij voorkeur door 1 persoon gebracht en gehaald.

 

In quarantaine/thuis blijven

Uiteraard blijven leerlingen en medewerkers thuis bij klachten die passen bij het coronavirus en doen zij een zelftest of laten zij zich testen bij de GGD, ook na vaccinatie. Daarnaast blijven leerlingen en medewerkers ook thuis als een huisgenoot of nauw contact positief test op corona. 

Indien er sprake is van 1 of 2 besmettingen in een groep hoeven de klasgenoten en medewerkers niet in quarantaine. Zij krijgen wel het advies om te testen bij klachten. Dit kan met een zelftest of PCR-test bij de GGD. 

Waar nodig kan de GGD het advies geven om een hele groep thuis in quarantaine te laten gaan. Dit gebeurt doorgaans vanaf 3 of meer besmettingen in een groep binnen 7 dagen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune medewerkers en leerlingen.

Enkel medewerkers en leerlingen die minder dan 8 weken geleden positief getest zijn op corona middels een PCR-test bij de GGD zijn hiervan uitgezonderd. Hiervan kan door de school echter worden afgeweken wegens organisatorische redenen.   

Bij een meer massale uitbraak op school kan zelfs het besluit worden genomen om de gehele school te sluiten.

Zoals eerder gecommuniceerd kan het besluit om een groep naar huis te sturen, en in het ergste geval de gehele school, ook genomen worden als blijkt dat de bezetting van de groep(en) door uitval van personeel niet meer geregeld kan worden.

Hierover zal de school uiteraard altijd zorgvuldig en zo snel als mogelijk communiceren, ook wat betreft het verzorgen van onderwijs op afstand en het meegeven van huiswerkopdrachten. Toch kan het voorkomen dat dit pas in de ochtend gecommuniceerd kan worden. Ook kan voorkomen dat dit besluit in de loop van de dag wordt genomen waardoor jullie kind(eren) eerder van school gehaald moet(en) worden.

 

Overige richtlijnen

Verder houden we bij kom Leren de volgende basisregels (algemeen dan wel specifiek voor het primair onderwijs) in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • geen handen schudden;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen;
  • medewerkers blijven op 1,5 meter afstand van elkaar (leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers);
  • medewerkers gaan na afloop van de lesdag zo snel mogelijk naar huis om daar hun werkzaamheden voort te zetten;
  • geen ouders/verzorgers in school, ook niet als hulp bij activiteiten (binnen noch buiten).

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

10 januari 2022Lees verder
Coronavirus - update 16 december 2021

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag 14 december is duidelijk geworden dat de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs volgende week hun deuren sluiten. Hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. 

 

Wat gaat er nu gebeuren?
Vanaf maandag 20 december wordt er door onze scholen geen onderwijs verzorgd. Niet op school én niet op afstand, thuis. Wel zal er voor, zoals dat genoemd wordt, kwetsbare kinderen en kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen noodopvang worden geregeld tijdens de reguliere schooluren, dus de uren dat er onderwijs was voorzien.

Omdat de situatie op onze scholen sterk verschilt, worden de ouders/verzorgers hierover door de directeur van de school apart geïnformeerd. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat het in alle gevallen noodopvang betreft. De directeuren zullen de geformuleerde definities van ‘kwetsbare kinderen’ en ‘cruciale beroepen’ strikt toepassen. Het effect van het besluit om de vakantie een week eerder te beginnen, is veel groter als er ook echt zo weinig mogelijk kinderen bij elkaar komen.

 

Onze kindpartners zoals de kinderopvang communiceren rechtstreeks met ouders/verzorgers over de stappen die zij nemen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen.

 

Dank en waardering
De afgelopen maanden waren hectisch op onze scholen, voor de kinderen, voor ouders/verzorgers én voor onze medewerkers. Het was een periode met (nog meer) nieuwe maatregelen en ook af en toe veel onzekerheid. We hebben ons allemaal ingespannen om zo lang als mogelijk verantwoord fysiek onderwijs te blijven bieden.

 

In de praktijk betekende dit naast aandacht voor de ‘standaard’ coronaregels, dat ouders/verzorgers onder andere slechts zeer beperkt toegang kregen tot onze scholen, er opnieuw looproutes werden aangebracht en een mondkapje voor kinderen vanaf groep 6 dringend werd geadviseerd.  Soms een volle klas, dan weer quarantaine en afstandsonderwijs en voor de kinderen en ouders/verzorgers soms wel naar school, soms thuis. Dit heeft veel flexibiliteit en extra inspanning gevraagd van de teams, maar zeker ook van alle ouders/verzorgers.

 

Wij hebben grote waardering voor de inzet en veerkracht van onze medewerkers. En ook voor ouders/verzorgers begrip en waardering voor de wijze waarop zij zijn omgegaan met deze bijzondere situatie. Er is veel van ons allemaal gevraagd en het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest.

 

Afsluiting van het jaar en kerstviering
De komende dagen sluiten we 2021 af voor de kinderen, een week eerder dan gepland. Sommige activiteiten zullen wellicht worden verschoven, andere kunnen doorgaan en misschien moet er iets worden afgezegd. Dat wordt gecommuniceerd door de directeur of leerkracht(en) van de school.

Het vraagt ook deze laatste dagen van dit jaar weer veel flexibiliteit en begrip van de kinderen, van ouders/verzorgers en van onze teams. Wij hopen en verwachten ook nu weer daarop te mogen rekenen.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

16 december 2021Lees verder
Bereikbaarheid Bestuursbureau

Fysiek bezoek enkel in overleg en op afspraak

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen hanteren de medewerkers van het Bestuursbureau weer een strikt thuiswerkbeleid. Dit betekent dat er in principe niemand aanwezig is op het Bestuursbureau. Al onze medewerkers werken thuis en ook alle vergaderingen en overleggen worden zoveel als mogelijk digitaal gevoerd. Onze medewerkers gaan enkel bij uitzondering naar kantoor indien de aard van de werkzaamheden daarom vraagt of ten behoeve van een vergadering of overleg. Ondanks het feit dat iedereen van harte welkom is, is een bezoek aan het Bestuursbureau hierdoor helaas nog steeds alleen mogelijk in overleg en op afspraak. Bij een onaangekondigd bezoek bestaat immers de mogelijkheid dat er niemand aanwezig is. Tijdens de reguliere kantoortijden blijven onze collega’s uiteraard per e-mail bereikbaar.


Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnummer 043-4100300 blijven wij tijdens de gebruikelijke kantoortijden ook telefonisch bereikbaar. Middels een doorschakeling kom je automatisch bij een van onze medewerkers terecht. Mocht jouw oproep niet tijdig worden beantwoordt spreek dan een duidelijk voicemailbericht in (naam, telefoonnummer en wie je wenst te spreken). Je wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

29 november 2021Lees verder
Officiële opening KKC ZIEZO!

In november 2019 is kom Leren samen met de Gemeente Maastricht en MIK Kinderopvang gestart met de bouw van kernkindcentrum ZIEZO!. Een intensieve periode van bouwen, metselen, schilderen en inrichten, waarbij alle betrokkenen nauwgezet samenwerkten, volgde. Ondanks de coronacrisis is het gelukt om alle werkzaamheden volgens planning te laten uitvoeren.

 

In januari 2021 zouden 400 leerlingen van de basisschool samen met peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang hun intrek nemen in het duurzame en eigentijdse gebouw. Helaas gooide corona hier wél roet in het eten. Er werd gestart met thuisonderwijs en een officiële opening was absoluut niet mogelijk. Na afloop van de lock-down was het dan toch zover en kon in februari 2021 de zo gewenste gezamenlijke start eindelijk gemaakt worden, een moment waar alle kinderen en medewerkers naartoe geleefd hebben. Mama’s, papa’s en verzorgers moesten nog even geduld hebben en konden het fraaie complex alleen van een afstandje bewonderen. Vandaag kreeg KKC ZIEZO!, in het bijzijn van Wethouder Bert Jongen, alsnog de feestelijke opening die het verdient. Er is een gebouw gecreëerd dat naadloos aansluit bij de manier waarop het onderwijs en de opvang vorm wordt gegeven. Op de leerpleinen van de Ontdekkers, de Verkenners en de Wetenschappers wordt op inspirerende wijze en groepsdoorbrekend samengewerkt. En dit alles vanuit de kernwaarden “Bewegen, Zien & Zijn” die in de fantastische vormgeving helemaal tot hun recht komen. We zijn ontzettend trots op dit prachtige kindcentrum waar je precies goed bent zoals je bent!

15 oktober 2021Lees verder
Uitslag verkiezingen GMR

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn er op 21-22-23 juni 2021 (digitale) verkiezingen gehouden. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de 19 kom Leren-scholen hebben hun stem mogen uitbrengen. De verkiezingen zijn geslaagd en kenden een opkomstpercentage van 62%. 

 

Wij kunnen jullie melden dat er vier kandidaten zijn met het hoogste aantal stemmen. Dat zijn, in willekeurige volgorde: Bram Buttiens, Lianneke Ramaekers, Lianne Pijls en Miranca Wintgens. We zijn blij dat zij de GMR met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 komen versterken.

25 juni 2021Lees verder
Verkiezingen GMR

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden er (digitale) verkiezingen gehouden. Deze vinden plaats op 21-22-23 juni 2021. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de

19 kom Leren-scholen mogen hun stem uitbrengen op de kandidaten, die zich gemeld hebben. De vier kandidaten met de meeste stemmen zullen vanaf het nieuwe schooljaar (2021/2022) starten in de GMR.

 

De GMR is dé plek waar ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van kom Leren. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies of instemming. Goede medezeggenschap is nodig voor een onderwijsorganisatie. Er is binnen de GMR een prettige, professionele en soms ook informele sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt zijn/haar mening uit te dragen

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze dan naar gmr@kom-leren.nl

 

De verkiezingscommissie GMR bestaat uit;

 

Miel Duysens             ambtelijk secretaris GMR

Mandy Rouwet           bestuurlijk secretaris GMR / ouder

Peter Scheren            lid GMR / leerkracht

 

17 juni 2021Lees verder
De best passende directeur voor elke school

Aan het roer van elke school van kom Leren staat een kundige directeur. Toch is de ene leider de andere niet. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Iedereen heeft ook andere ontwikkelbehoeften. Net als de scholen zelf. Daarom besloten Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens, het nieuwe College van Bestuur, om die behoeften te verkennen. Ze vroegen de directeuren wie er zin had om 'te bewegen'. Wie oren had naar een nieuwe start op een andere werkplek. En welke andere ontwikkelwensen er waren. Meerdere directeuren reageerden enthousiast. Daarop creëerden zij samen een uniek mobiliteitsprogramma: Zin in Bewegen.

 

Begin dit jaar opende het nieuwe Integraal Kindcentrum ZIEZO. In aanloop daarnaartoe zocht kom Leren een nieuwe directeur voor deze school. "De directeuren van de fusiescholen De Perroen en De Kring zouden verhuizen naar een andere school", vertelt Inge. "Dat zette mijn collega Stef en mij aan het denken: zouden niet méér directeuren van werkplek willen wisselen? Een nieuwe omgeving en leidinggevende kan verfrissend zijn. Het biedt directeuren én scholen nieuwe kansen en uitdagingen."

 

Van vier scenario's naar één

Daarom vroegen Stef en Inge wie een herverdeling wilde verkennen en wie iets voor mobiliteit zou voelen. Een aantal directeuren had Zin in Bewegen. Alle directeuren gingen in groepen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke leidinggevende kwaliteiten én uitdagingen op de middellange termijn voor hun school. Daarna maakten ze in viertallen een voorstel met de vacant komende scholen plus een passende directeur. Inge: "Daar rolden vier scenario's uit, met verschillen én overeenkomsten. Dat moest in goed overleg één scenario worden. De collega’s kozen een groep die dit samen met ons zouden maken. Voor sommigen voelde dat ongemakkelijk, zij gingen immers over de toekomst van hun collega's beslissen. Maar het ging Stef en mij vooral om het proces, om het samen leggen van die puzzel. En dat is goed gelukt. Tijdens een open, respectvol gesprek zijn we met elkaar tot een passende herverdeling gekomen."

 

Buiten de lijntjes

Wat beter had gekund, was het voorkomen dat de medezeggenschapsraden (MR), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en sommige teams zich buitenspel voelden gezet. Stef begrijpt dat echter wel: "Zij zijn tijdens het proces meegenomen door hun directeur, in plaats van aan de voorkant bevraagd op wat zij zouden willen voor hun school. Daarmee hebben we buiten de lijntjes gekleurd. Maar de reden dat we het proces op deze manier hebben doorgezet, was de enthousiaste dynamiek. De energie van het proces en de directeuren wilden we niet onderbreken. Laat ik wel benadrukken, dat deze werkwijze eenmalig was. Als in de toekomst nog eens sprake is van mobiliteit op directieniveau, dan benaderen we dat weer vanuit de teams. Dan vragen we hén wat ze nodig hebben en welke kwaliteiten ze zoeken in een leidinggevende."

 

Samen voor goed onderwijs

Inmiddels heeft elke MR zijn vertrouwen in de herverdeling uitgesproken. Net als de GMR. De eerste directeuren zijn al op hun nieuwe werkplek begonnen, later dit jaar volgen er meer en per 1 januari 2022 de laatste. Inge: "We zien dat directeuren nog steeds onverminderd enthousiast zijn. Ook is er onderling meer (ver)binding en zicht op elkaars kennis en kwaliteiten. Directeuren zoeken elkaar sneller en makkelijker op. Dat draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan die van hun school én aan waar we ons elke dag voor inzetten: samen voor goed onderwijs."

 

28 april 2021Lees verder
Nieuw College van Bestuur voor St. kom Leren

De Raad van Toezicht van Stichting kom Leren is verheugd om per 1 september 2020 Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens te benoemen tot respectievelijk voorzitter en lid van het College van Bestuur. Niekamp en Ambaum volgen Peter Groos en Johan Linckens op die op 1 oktober van een welverdiend pensioen gaan genieten.  

 

Stef Niekamp (1972), afkomstig uit Maastricht, werkte jarenlang binnen culturele organisaties en hij heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving tal van functies vervuld. Daarmee brengt Stef vele jaren leidinggevende ervaring mee. Sinds 2015 is hij directeur van Centre Céramique, Kumulus Kunstscholen en het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Daarvoor vervulde hij leidinggevende functies bij zowel de gemeente Maastricht als de gemeente Vaals. 

 

Inge Ambaum-Jordens (1977), afkomstig uit Roermond, heeft ruime ervaring in het onderwijs. Na een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs voor de klas te hebben gestaan, vervulde zij in de periode van 2006 tot 2018 een aantal leidinggevende functies in het basisonderwijs en werkte zij enkele jaren als organisatieadviseur op het gebied van Rijnlands werken. Na jaren in Noord-Limburg te hebben gewerkt, koos zij er twee jaren geleden voor om in Maastricht bij de Stichting MosaLira als adviseur Onderwijs aan de slag te gaan. 

 
 
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
6 juli 2020Lees verder
Virtuele rondleiding bij ODS De Bundeling

Een van de centrale richtinggevers uit het strategisch beleidsplan van St. kom Leren is "de leer- en leefgemeenschap in transitie". Vanaf de start van de coronacrisis en de daardoor veranderde samenleving heeft de manier waarop het onderwijs vorm wordt gegeven een enorme transitie doorgemaakt. Bij ODS De Bundeling in Bunde wordt nu ook op innovatieve wijze de mogelijkheid geboden aan ouders om toch kennis te laten maken met de school. 

 

Op woensdag 10 juni aanstaande om 09.00 uur organiseert ODS De Bundeling een virtuele rondleiding. Een vooruitstrevende en eigenzinnige werkwijze waaruit blijkt hoe creatief onze scholen omgaan met de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Aanmelden kan via e-mail: info.bundeling@kom-leren.nl. 

 
26 mei 2020Lees verder
Innovatieve Schoolleider van het Jaar

Het team van ODS De Bundeling heeft hun directrice, Astrid Claessens, voorgedragen voor de titel Innovatieve Schoolleider van het Jaar. Op 10 maart jongstleden heeft de vakjury reeds bekend gemaakt dat Astrid behoort tot de top 3. Tijdens het Schoolleiderscongres op 20 maart jongstleden zou tijdens de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) de winnaar bekend worden gemaakt. Ten gevolge van de coronacrisis is het congres helaas geannuleerd maar dat maakt deze nominatie niet minder speciaal. 

 

Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing "Innovatieve Schoolleider van het Jaar". Leerlingen, leerkrachten, bestuurders en andere schoolleiders konden hun schoolleider/collega hiervoor aanmelden. Lees hier alles over de verkiezing en de genomineerden. Wij kijken uit naar het moment dat de Schoolleider van het Jaar alsnog bekend wordt gemaakt en uiteraard wensen wij Astrid alvast veel succes!

 
2 maart 2020Lees verder
Samen voor goed onderwijs!

Voor het Limburgse onderwijs is de maat vol. Onze leerkrachten verzorgen géén onderwijs op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 en alle scholen van kom Leren zijn dicht. 

De schoolbesturen Triade, MosaLira, Movare, kom Leren, Kindante en Innovo nemen bij deze acties één gezamenlijk standpunt in en ondersteunen de acties en hun medewerkers volledig. 

 

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het tekort aan leraren en structureel te weinig geld voor investeringen. Acties voor het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen zijn echt nodig om werken in het onderwijs voor iedereen aantrekkelijk te maken. Het kabinet en breder de politiek moet veel meer investeren in het basisonderwijs. 

 

Wij blijven de acties van onderwijspersoneel steunen voor de toekomst van onze kinderen. Samen gaan wij voor goed onderwijs!

 

29 januari 2020Lees verder
De Bundeling feestelijk geopend als Daltonschool

Op De Bundeling in Bunde bieden we Daltononderwijs. In de groepen werken leerlingen zelfstandig met weektaken, krijgen instructie op niveau en ze werken aan periodedoelen. Hierbij werken ze intensief samen. Voor hulp kloppen ze zelf aan bij de leerkracht. Vandaag werd het naambord met het nieuwe logo en een Daltonbordje aan de muur onthuld.

 

Verscheidenheid aan onderwijsvormen

Bestuursvoorzitter Peter Groos: “We zijn trots dat we Daltononderwijs aan ons aanbod kunnen toevoegen. Het biedt ouders de mogelijkheid om een school te kiezen die het beste aansluit bij hun eigen opvattingen over opvoeden en onderwijs. In de praktijk zien we dat al steeds meer gebeuren: nu De Bundeling een officiële Daltonschool is, kiezen ook buiten de gemeente Meerssen steeds meer ouders bewust voor deze basisschool.

 

8 januari 2020Lees verder
ODS De Bundeling genomineerd voor TechniekPrijs 2020

Jet-Net & TechNet heeft bekend gemaakt dat ODS De Bundeling één van de genomineerde basisscholen is van de TechniekTroffe 2020 (Inspiratieprijs). Hiermee worden basisscholen die Wetenschap & Techniek in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Komende weken verdiept de jury zich verder in de genomineerde kanshebbers. De winnaar wordt op 29 januari 2020 bekend gemaakt tijdens het TechniekTrofeest.

 

De groepen 1 tot en met 8 van De Bundeling krijgen op dit moment W&T onderwijs waarmee wetenschap en techniek een vaste en structurele plek heeft binnen de school. Ieder thema zal er minstens 1 wetenschap en techniekactiviteit gaan plaatsvinden. De kinderen krijgen zo de kans om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met MadScience. Om beroepsvorming een grotere rol te laten spelen zullen in de toekomst ook lokale bedrijven benaderd worden. De werkwijze van ODS De Bundeling wordt gezien als een aanmoediging voor andere scholen. 

 

 

13 december 2019Lees verder
OBS De Regenboog en OBS Binnenstad overmeesterd!

Naast het groeiende tekort aan leerkrachten in algemene zin verdient het gebrek aan mannen voor de klas onze bijzondere aandacht. Het unieke en landelijke project "Overmeesteren" sluit hier naadloos bij aan. Dit project streeft naar meer diversiteit in het onderwijs en richt zich hierbij met name op het nijpende tekort aan mannen in het primair onderwijs. Deze actie moet dan ook gezien worden als een eerste stap in de goede richting. 

 

In het kader van het project "Overmeesteren" organiseerde de Nieuwste Pabo (dNP) op woensdag 27 november jl. samen met Stichting kom Leren een ludieke actie. Twee van onze basisscholen in Maastricht, OBS De Regenboog en OBS Binnenstad, werden overmeesterd. Mannelijke studenten en docenten van dNP namen de regie volledig over. Alle groepen van beide scholen hadden op deze dag een meester (of zelfs wel 2, 3 of 4) voor de klas staan. 

28 november 2019Lees verder
Mindfulness onderwijs bij Op de 10 Bunder

In ons onderwijs staat de mens centraal. We ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling tot mens en medemens. We leren ze om de toekomst zelfbewust tegemoet te treden. Mindfulness draagt daar aan bij. Dat is inmiddels volledig ingebed in het onderwijsprogramma van basisschool Op de 10 Bunder. Dagelijkse mindful momenten helpen om kennis en emotie in balans te brengen. Kinderen leren om beter te luisteren, stil te worden en rust te pakken. Hoe Op de 10 Bunder dat succesvol aanpakt, lieten ze ouders en belangstellenden zien met een informatieve film en met activiteiten. De film is ontwikkeld in samenwerking met het platform Leraar24.

 

21 november 2019Lees verder
Nieuwbouw IKC ZieZo! van start

Samen met de gemeente Maastricht en MIK Kinderopvang bouwen wij integraal kindcentrum ZIEZO! De nieuwbouw aan de Borghaag in Maastricht Zuidoost kan van start. Wethouder Bert Jongen gaf daarvoor vandaag het startsein. Vanaf de herfst van 2020 kan dit duurzaam, eigentijds gebouw onderdak bieden aan 400 leerlingen van de basisschool (fusie van OBS De Kring en OBS De Perroen) en peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang. Ook komt er een groene speel- en beweegplek. Bij ZieZo! draait het om 'bewegen, zien & zijn'. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar groeien hier uit tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op hun deelname aan de maatschappij van vandaag én morgen.

 

6 november 2019Lees verder
#ikbenleerkracht

Iedere dag bezig zijn met de toekomst van kinderen, dat is wat je doet als leerkracht. Jouw leerlingen zijn namelijk de verpleegkundigen, de bakkers of de uitvinders van de toekomst!

 

Eén ding is zeker, het geeft grote voldoening als je als leerkracht een leerling weer vooruit kunt helpen. De Midden- en Zuid-Limburgse schoolbesturen en de Nieuwste Pabo weten daar alles van en bundelen hun krachten in de campagne #ikbenleerkracht.

Op ikbenleerkracht.nl vind je meer informatie over het mooie vak van leerkracht én filmpjes met leerkrachten en kinderen in de hoofdrol. Want wie kan jou nu beter vertellen wat het vak inhoudt, dan leerkrachten zelf? Geïnspireerd geraakt? Volg ons ook op Instagram, Facebook of Youtube voor meer filmpjes en updates!

9 oktober 2019Lees verder
Stichting kom Leren in het nieuws

Stichting kom Leren in het nieuws

 

In het voorjaar van 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting kom Leren. De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Dagblad De Limburger sprak hierover met het College van Bestuur, Peter Groos en Johan Linckens. 

26 september 2019Lees verder
Positief oordeel van onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Ze onderzoekt of het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit zorgt en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven bieden. In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd bij Stichting kom Leren.

 

Resultaten

De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en dat sprake is van deugdelijk financieel beheer. Ook stelt ze dat het bestuur en de scholen voortdurend bezig zijn met het borgen en verbeteren van die kwaliteit. De verantwoordelijkheid en inspraak is laag in de organisatie belegd. Medewerkers voelen zich gehoord en herkennen zich volledig in het nieuwe strategisch beleidsplan dat met elkaar is opgesteld.

 

Reactie van het bestuur

Het oordeel van de inspectie is voor het College van Bestuur een bevestiging dat alle inspanningen van het bestuur, de directeuren en de medewerkers tot een goed resultaat hebben geleid. We hebben de afgelopen jaren met elkaar gewerkt aan onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Het doet ons dan ook deugd dat de inspectie alle inspanningen op deze twee indicatoren beloont met de kwalificatie ‘goed’. We gaan nu beslist niet achteroverleunen. Integendeel zelfs! We blijven continu aandacht houden voor (de verbetering van) de kwaliteit van ons onderwijs.

 

 

28 augustus 2019Lees verder
Kunst voor het Bestuursbureau

De scholen van kom Leren gaan uit van de talenten van kinderen en bieden ruimte om deze te ontdekken. Naast het leren van specifieke vaardigheden als lezen, spelling en rekenen wordt ook aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Het Bestuursbureau van kom Leren ziet er mede dankzij het creatieve talent van Isa, Indy, Chloé, Zara, Jar-Jar, Raf, Anouk, Anna, Ginger, Firdaous, Flora, Valerie, Suze, Amy-Mara, Anne, Stijn, Anne-Claire, Hannah, Given, Pim en Zafta van OBS De Keerkring nu een stuk fleuriger uit. De kleurrijke schilderijen zijn gebaseerd op het werk van de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser. 

12 juli 2019Lees verder
Een beter milieu begint bij KC Dynamiek

Wij leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor onze leer- en leefgemeenschap en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij. Dit doen we door de leerlingen te laten zien hoe duurzaamheidsaspecten in school en daarbuiten vorm gegeven kunnen worden. De kinderen van Kindcentrum Dynamiek weten dankzij de gebiedsgebonden medewerkers van de Gemeente Maastricht nu alles over het belang van afval scheiden en het milieu. Een beter milieu begint bij jezelf!

3 juli 2019Lees verder
Opening beweegplein Basisschool De Cramignon

Een gezonde leefstijl van onze leerlingen vinden wij belangrijk, een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen en actief buiten spelen draagt daar aan bij. In samenwerking met de Gemeente Eijsden-Margraten en JOGG Heuvelland is op 14 juni het beweegvriendelijke schoolplein van BS de Cramignon Eijsden geopend. Wij wensen alle kinderen veel sportief speelplezier toe!

 

14 juni 2019Lees verder
Burgemeester Schrijen opent nieuwe speelomgeving OBS Broekhem

Burgemeester Jan Schrijen (gemeente Valkenburg aan de Geul) opende samen met de leerlingen van OBS Broekhem-Valkenburg een vernieuwd, beweegvriendelijker schoolplein. De basisschool maakte de plannen voor dit plein samen met hun leerlingenraad, de combinatiefunctionaris en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). 

7 mei 2019Lees verder
Strategisch Beleidsplan stichting kom Leren

Het is er, ons nieuwe, vastgestelde, Strategisch Beleidsplan! We zijn uiterst tevreden over de wijze waarop het Strategisch Beleidsplan tot stand is gekomen. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en interactieve bijeenkomsten gehouden met alle medewerkers. Gezamenlijk is er een bijzonder mooie prestatie geleverd! Met gepaste trots mogen we stellen dat we op beknopte wijze onze gezamenlijke ambitie herkenbaar in beeld hebben gebracht.

 

Woordelijk zijn onze missie, visie en doelen uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan. Voor de beeldvorming zijn de drie richtinggevers (De mens centraal, Talentontwikkeling & diversiteit en Leer- & leefgemeenschap in transitie) gevisualiseerd op een affiche. Een intensief en mooi proces is hiermee afgerond, samen gaan we nu werken aan een toekomst waar we als kom Leren alleen maar trots op mogen en kunnen zijn.

 

Bekijk ons Strategisch Beleidsplan

 

 

19 maart 2019Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren