Actueel

Officiële opening KKC ZIEZO!

In november 2019 is kom Leren samen met de Gemeente Maastricht en MIK Kinderopvang gestart met de bouw van kernkindcentrum ZIEZO!. Een intensieve periode van bouwen, metselen, schilderen en inrichten, waarbij alle betrokkenen nauwgezet samenwerkten, volgde. Ondanks de coronacrisis is het gelukt om alle werkzaamheden volgens planning te laten uitvoeren.

 

In januari 2021 zouden 400 leerlingen van de basisschool samen met peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang hun intrek nemen in het duurzame en eigentijdse gebouw. Helaas gooide corona hier wél roet in het eten. Er werd gestart met thuisonderwijs en een officiële opening was absoluut niet mogelijk. Na afloop van de lock-down was het dan toch zover en kon in februari 2021 de zo gewenste gezamenlijke start eindelijk gemaakt worden, een moment waar alle kinderen en medewerkers naartoe geleefd hebben. Mama’s, papa’s en verzorgers moesten nog even geduld hebben en konden het fraaie complex alleen van een afstandje bewonderen. Vandaag kreeg KKC ZIEZO!, in het bijzijn van Wethouder Bert Jongen, alsnog de feestelijke opening die het verdient. Er is een gebouw gecreëerd dat naadloos aansluit bij de manier waarop het onderwijs en de opvang vorm wordt gegeven. Op de leerpleinen van de Ontdekkers, de Verkenners en de Wetenschappers wordt op inspirerende wijze en groepsdoorbrekend samengewerkt. En dit alles vanuit de kernwaarden “Bewegen, Zien & Zijn” die in de fantastische vormgeving helemaal tot hun recht komen. We zijn ontzettend trots op dit prachtige kindcentrum waar je precies goed bent zoals je bent!

15 oktober 2021Lees verder
Bereikbaarheid Bestuursbureau

Fysiek bezoek op afspraak

Met ingang van 25 september geldt de regel: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Hierdoor kent het Bestuursbureau nog steeds een afgeslankte bezetting. Ook de beperkte kantoorruimte en slechte ventilatiemogelijkheden noodzaken ons hiertoe. Al onze medewerkers werken nog zoveel mogelijk thuis en gaan naar kantoor indien de aard van de werkzaamheden daarom vraagt of ten behoeve van een vergadering of overleg. Ondanks het feit dat iedereen van harte welkom is, is een bezoek aan het Bestuursbureau hierdoor helaas nog steeds alleen mogelijk op afspraak. Bij een onaangekondigd bezoek bestaat immers de mogelijkheid dat er niemand aanwezig is. Tijdens de reguliere kantoortijden blijven onze collega’s uiteraard per e-mail bereikbaar.


Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnummer 043-4100300 blijven wij tijdens de gebruikelijke kantoortijden ook telefonisch bereikbaar. Middels een doorschakeling kom je automatisch bij een van onze medewerkers terecht. Mocht jouw oproep niet tijdig worden beantwoordt spreek dan een duidelijk voicemailbericht in (naam, telefoonnummer en wie je wenst te spreken). Je wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

22 september 2021Lees verder
Coronavirus - update 22 september 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving inzake de versoepelingen voor het primair onderwijs met ingang van 20 september 2021 en de verdere versoepelingen voor de maatschappij met ingang van 25 september hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. De veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij altijd onze prioriteit.

 

In quarantaine (thuisblijven)

In het primair onderwijs is met ingang van 20 september de quarantaineplicht voor de hele klas vervallen. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Uiteraard zijn wij bij een besmetting in het kader van het Bron- en ContactOnderzoek (BCO) altijd in gesprek met de GGD en volgen wij de richtlijnen en aanwijzingen van de GGD. Als er meerdere besmettingen zijn in één groep kan de GGD wel een aanvullend advies geven om de hele klas thuis in quarantaine te laten gaan.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Kinderen mogen gewoon naar school bij verkoudheidklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Een kind met koorts, benauwdheidsklachten of dat veel moet hoesten blijft wel thuis en laat zich testen bij de GGD. Check als ouder altijd even de beslisboom van Boink, handig en overzichtelijk.  

 

Ouderavonden, schoolreisjes, excursies, schoolfeesten enz.

We mogen elkaar weer ontmoeten! EINDELIJK! Maar we zijn er nog niet… Allerlei activiteiten mogen weer georganiseerd worden door scholen. De verplichte 1,5 meter afstand zal met ingang van 25 september ook hierbij niet meer nodig zijn. Het advies vanuit de overheid is wel om deze maatregel nog zo veel mogelijk te hanteren. Bij het organiseren van dit soort activiteiten hebben wij onze scholen aangeraden om vooral het gezond verstand en de veiligheid, veiligheidsbeleving en welbevinden voor onze medewerkers, de kinderen en ouders leidend te laten zijn. Binnen kom Leren zullen wij geen gebruik gaan maken van de Corona check app / QR code wanneer er bijvoorbeeld activiteiten in school worden georganiseerd waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Wij vertrekken vanuit vertrouwen en gaan uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen voor de eigen en elkaars gezondheid en van ieders gezond verstand. Dit betekent dat ouders niet aansluiten indien zij klachten hebben passend bij een coronabesmetting. Wel kan een school aan ouders nog steeds vragen om afstand te bewaren of het advies meegeven om voorafgaand aan de activiteit een zelftest te doen.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren de volgende basisregels in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • geen handen schudden;
  • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen (iedereen die als immuun wordt gezien hoeft dit sowieso niet te doen);
  • thuis blijven bij klachten passend bij een coronabesmetting en laten testen;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

22 september 2021Lees verder
Uitslag verkiezingen GMR

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn er op 21-22-23 juni 2021 (digitale) verkiezingen gehouden. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de 19 kom Leren-scholen hebben hun stem mogen uitbrengen. De verkiezingen zijn geslaagd en kenden een opkomstpercentage van 62%. 

 

Wij kunnen jullie melden dat er vier kandidaten zijn met het hoogste aantal stemmen. Dat zijn, in willekeurige volgorde: Bram Buttiens, Lianneke Ramaekers, Lianne Pijls en Miranca Wintgens. We zijn blij dat zij de GMR met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 komen versterken.

25 juni 2021Lees verder
Verkiezingen GMR

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden er (digitale) verkiezingen gehouden. Deze vinden plaats op 21-22-23 juni 2021. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de

19 kom Leren-scholen mogen hun stem uitbrengen op de kandidaten, die zich gemeld hebben. De vier kandidaten met de meeste stemmen zullen vanaf het nieuwe schooljaar (2021/2022) starten in de GMR.

 

De GMR is dé plek waar ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van kom Leren. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies of instemming. Goede medezeggenschap is nodig voor een onderwijsorganisatie. Er is binnen de GMR een prettige, professionele en soms ook informele sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt zijn/haar mening uit te dragen

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze dan naar gmr@kom-leren.nl

 

De verkiezingscommissie GMR bestaat uit;

 

Miel Duysens             ambtelijk secretaris GMR

Mandy Rouwet           bestuurlijk secretaris GMR / ouder

Peter Scheren            lid GMR / leerkracht

 

17 juni 2021Lees verder
De best passende directeur voor elke school

Aan het roer van elke school van kom Leren staat een kundige directeur. Toch is de ene leider de andere niet. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Iedereen heeft ook andere ontwikkelbehoeften. Net als de scholen zelf. Daarom besloten Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens, het nieuwe College van Bestuur, om die behoeften te verkennen. Ze vroegen de directeuren wie er zin had om 'te bewegen'. Wie oren had naar een nieuwe start op een andere werkplek. En welke andere ontwikkelwensen er waren. Meerdere directeuren reageerden enthousiast. Daarop creëerden zij samen een uniek mobiliteitsprogramma: Zin in Bewegen.

 

Begin dit jaar opende het nieuwe Integraal Kindcentrum ZIEZO. In aanloop daarnaartoe zocht kom Leren een nieuwe directeur voor deze school. "De directeuren van de fusiescholen De Perroen en De Kring zouden verhuizen naar een andere school", vertelt Inge. "Dat zette mijn collega Stef en mij aan het denken: zouden niet méér directeuren van werkplek willen wisselen? Een nieuwe omgeving en leidinggevende kan verfrissend zijn. Het biedt directeuren én scholen nieuwe kansen en uitdagingen."

 

Van vier scenario's naar één

Daarom vroegen Stef en Inge wie een herverdeling wilde verkennen en wie iets voor mobiliteit zou voelen. Een aantal directeuren had Zin in Bewegen. Alle directeuren gingen in groepen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke leidinggevende kwaliteiten én uitdagingen op de middellange termijn voor hun school. Daarna maakten ze in viertallen een voorstel met de vacant komende scholen plus een passende directeur. Inge: "Daar rolden vier scenario's uit, met verschillen én overeenkomsten. Dat moest in goed overleg één scenario worden. De collega’s kozen een groep die dit samen met ons zouden maken. Voor sommigen voelde dat ongemakkelijk, zij gingen immers over de toekomst van hun collega's beslissen. Maar het ging Stef en mij vooral om het proces, om het samen leggen van die puzzel. En dat is goed gelukt. Tijdens een open, respectvol gesprek zijn we met elkaar tot een passende herverdeling gekomen."

 

Buiten de lijntjes

Wat beter had gekund, was het voorkomen dat de medezeggenschapsraden (MR), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en sommige teams zich buitenspel voelden gezet. Stef begrijpt dat echter wel: "Zij zijn tijdens het proces meegenomen door hun directeur, in plaats van aan de voorkant bevraagd op wat zij zouden willen voor hun school. Daarmee hebben we buiten de lijntjes gekleurd. Maar de reden dat we het proces op deze manier hebben doorgezet, was de enthousiaste dynamiek. De energie van het proces en de directeuren wilden we niet onderbreken. Laat ik wel benadrukken, dat deze werkwijze eenmalig was. Als in de toekomst nog eens sprake is van mobiliteit op directieniveau, dan benaderen we dat weer vanuit de teams. Dan vragen we hén wat ze nodig hebben en welke kwaliteiten ze zoeken in een leidinggevende."

 

Samen voor goed onderwijs

Inmiddels heeft elke MR zijn vertrouwen in de herverdeling uitgesproken. Net als de GMR. De eerste directeuren zijn al op hun nieuwe werkplek begonnen, later dit jaar volgen er meer en per 1 januari 2022 de laatste. Inge: "We zien dat directeuren nog steeds onverminderd enthousiast zijn. Ook is er onderling meer (ver)binding en zicht op elkaars kennis en kwaliteiten. Directeuren zoeken elkaar sneller en makkelijker op. Dat draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan die van hun school én aan waar we ons elke dag voor inzetten: samen voor goed onderwijs."

 

28 april 2021Lees verder
Nieuw College van Bestuur voor St. kom Leren

De Raad van Toezicht van Stichting kom Leren is verheugd om per 1 september 2020 Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens te benoemen tot respectievelijk voorzitter en lid van het College van Bestuur. Niekamp en Ambaum volgen Peter Groos en Johan Linckens op die op 1 oktober van een welverdiend pensioen gaan genieten.  

 

Stef Niekamp (1972), afkomstig uit Maastricht, werkte jarenlang binnen culturele organisaties en hij heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving tal van functies vervuld. Daarmee brengt Stef vele jaren leidinggevende ervaring mee. Sinds 2015 is hij directeur van Centre Céramique, Kumulus Kunstscholen en het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Daarvoor vervulde hij leidinggevende functies bij zowel de gemeente Maastricht als de gemeente Vaals. 

 

Inge Ambaum-Jordens (1977), afkomstig uit Roermond, heeft ruime ervaring in het onderwijs. Na een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs voor de klas te hebben gestaan, vervulde zij in de periode van 2006 tot 2018 een aantal leidinggevende functies in het basisonderwijs en werkte zij enkele jaren als organisatieadviseur op het gebied van Rijnlands werken. Na jaren in Noord-Limburg te hebben gewerkt, koos zij er twee jaren geleden voor om in Maastricht bij de Stichting MosaLira als adviseur Onderwijs aan de slag te gaan. 

 
 
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
6 juli 2020Lees verder
Virtuele rondleiding bij ODS De Bundeling

Een van de centrale richtinggevers uit het strategisch beleidsplan van St. kom Leren is "de leer- en leefgemeenschap in transitie". Vanaf de start van de coronacrisis en de daardoor veranderde samenleving heeft de manier waarop het onderwijs vorm wordt gegeven een enorme transitie doorgemaakt. Bij ODS De Bundeling in Bunde wordt nu ook op innovatieve wijze de mogelijkheid geboden aan ouders om toch kennis te laten maken met de school. 

 

Op woensdag 10 juni aanstaande om 09.00 uur organiseert ODS De Bundeling een virtuele rondleiding. Een vooruitstrevende en eigenzinnige werkwijze waaruit blijkt hoe creatief onze scholen omgaan met de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Aanmelden kan via e-mail: info.bundeling@kom-leren.nl. 

 
26 mei 2020Lees verder
Innovatieve Schoolleider van het Jaar

Het team van ODS De Bundeling heeft hun directrice, Astrid Claessens, voorgedragen voor de titel Innovatieve Schoolleider van het Jaar. Op 10 maart jongstleden heeft de vakjury reeds bekend gemaakt dat Astrid behoort tot de top 3. Tijdens het Schoolleiderscongres op 20 maart jongstleden zou tijdens de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) de winnaar bekend worden gemaakt. Ten gevolge van de coronacrisis is het congres helaas geannuleerd maar dat maakt deze nominatie niet minder speciaal. 

 

Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing "Innovatieve Schoolleider van het Jaar". Leerlingen, leerkrachten, bestuurders en andere schoolleiders konden hun schoolleider/collega hiervoor aanmelden. Lees hier alles over de verkiezing en de genomineerden. Wij kijken uit naar het moment dat de Schoolleider van het Jaar alsnog bekend wordt gemaakt en uiteraard wensen wij Astrid alvast veel succes!

 
2 maart 2020Lees verder
Samen voor goed onderwijs!

Voor het Limburgse onderwijs is de maat vol. Onze leerkrachten verzorgen géén onderwijs op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 en alle scholen van kom Leren zijn dicht. 

De schoolbesturen Triade, MosaLira, Movare, kom Leren, Kindante en Innovo nemen bij deze acties één gezamenlijk standpunt in en ondersteunen de acties en hun medewerkers volledig. 

 

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het tekort aan leraren en structureel te weinig geld voor investeringen. Acties voor het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen zijn echt nodig om werken in het onderwijs voor iedereen aantrekkelijk te maken. Het kabinet en breder de politiek moet veel meer investeren in het basisonderwijs. 

 

Wij blijven de acties van onderwijspersoneel steunen voor de toekomst van onze kinderen. Samen gaan wij voor goed onderwijs!

 

29 januari 2020Lees verder
De Bundeling feestelijk geopend als Daltonschool

Op De Bundeling in Bunde bieden we Daltononderwijs. In de groepen werken leerlingen zelfstandig met weektaken, krijgen instructie op niveau en ze werken aan periodedoelen. Hierbij werken ze intensief samen. Voor hulp kloppen ze zelf aan bij de leerkracht. Vandaag werd het naambord met het nieuwe logo en een Daltonbordje aan de muur onthuld.

 

Verscheidenheid aan onderwijsvormen

Bestuursvoorzitter Peter Groos: “We zijn trots dat we Daltononderwijs aan ons aanbod kunnen toevoegen. Het biedt ouders de mogelijkheid om een school te kiezen die het beste aansluit bij hun eigen opvattingen over opvoeden en onderwijs. In de praktijk zien we dat al steeds meer gebeuren: nu De Bundeling een officiële Daltonschool is, kiezen ook buiten de gemeente Meerssen steeds meer ouders bewust voor deze basisschool.

 

8 januari 2020Lees verder
ODS De Bundeling genomineerd voor TechniekPrijs 2020

Jet-Net & TechNet heeft bekend gemaakt dat ODS De Bundeling één van de genomineerde basisscholen is van de TechniekTroffe 2020 (Inspiratieprijs). Hiermee worden basisscholen die Wetenschap & Techniek in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Komende weken verdiept de jury zich verder in de genomineerde kanshebbers. De winnaar wordt op 29 januari 2020 bekend gemaakt tijdens het TechniekTrofeest.

 

De groepen 1 tot en met 8 van De Bundeling krijgen op dit moment W&T onderwijs waarmee wetenschap en techniek een vaste en structurele plek heeft binnen de school. Ieder thema zal er minstens 1 wetenschap en techniekactiviteit gaan plaatsvinden. De kinderen krijgen zo de kans om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met MadScience. Om beroepsvorming een grotere rol te laten spelen zullen in de toekomst ook lokale bedrijven benaderd worden. De werkwijze van ODS De Bundeling wordt gezien als een aanmoediging voor andere scholen. 

 

 

13 december 2019Lees verder
OBS De Regenboog en OBS Binnenstad overmeesterd!

Naast het groeiende tekort aan leerkrachten in algemene zin verdient het gebrek aan mannen voor de klas onze bijzondere aandacht. Het unieke en landelijke project "Overmeesteren" sluit hier naadloos bij aan. Dit project streeft naar meer diversiteit in het onderwijs en richt zich hierbij met name op het nijpende tekort aan mannen in het primair onderwijs. Deze actie moet dan ook gezien worden als een eerste stap in de goede richting. 

 

In het kader van het project "Overmeesteren" organiseerde de Nieuwste Pabo (dNP) op woensdag 27 november jl. samen met Stichting kom Leren een ludieke actie. Twee van onze basisscholen in Maastricht, OBS De Regenboog en OBS Binnenstad, werden overmeesterd. Mannelijke studenten en docenten van dNP namen de regie volledig over. Alle groepen van beide scholen hadden op deze dag een meester (of zelfs wel 2, 3 of 4) voor de klas staan. 

28 november 2019Lees verder
Mindfulness onderwijs bij Op de 10 Bunder

In ons onderwijs staat de mens centraal. We ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling tot mens en medemens. We leren ze om de toekomst zelfbewust tegemoet te treden. Mindfulness draagt daar aan bij. Dat is inmiddels volledig ingebed in het onderwijsprogramma van basisschool Op de 10 Bunder. Dagelijkse mindful momenten helpen om kennis en emotie in balans te brengen. Kinderen leren om beter te luisteren, stil te worden en rust te pakken. Hoe Op de 10 Bunder dat succesvol aanpakt, lieten ze ouders en belangstellenden zien met een informatieve film en met activiteiten. De film is ontwikkeld in samenwerking met het platform Leraar24.

 

21 november 2019Lees verder
Nieuwbouw IKC ZieZo! van start

Samen met de gemeente Maastricht en MIK Kinderopvang bouwen wij integraal kindcentrum ZIEZO! De nieuwbouw aan de Borghaag in Maastricht Zuidoost kan van start. Wethouder Bert Jongen gaf daarvoor vandaag het startsein. Vanaf de herfst van 2020 kan dit duurzaam, eigentijds gebouw onderdak bieden aan 400 leerlingen van de basisschool (fusie van OBS De Kring en OBS De Perroen) en peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang. Ook komt er een groene speel- en beweegplek. Bij ZieZo! draait het om 'bewegen, zien & zijn'. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar groeien hier uit tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op hun deelname aan de maatschappij van vandaag én morgen.

 

6 november 2019Lees verder
#ikbenleerkracht

Iedere dag bezig zijn met de toekomst van kinderen, dat is wat je doet als leerkracht. Jouw leerlingen zijn namelijk de verpleegkundigen, de bakkers of de uitvinders van de toekomst!

 

Eén ding is zeker, het geeft grote voldoening als je als leerkracht een leerling weer vooruit kunt helpen. De Midden- en Zuid-Limburgse schoolbesturen en de Nieuwste Pabo weten daar alles van en bundelen hun krachten in de campagne #ikbenleerkracht.

Op ikbenleerkracht.nl vind je meer informatie over het mooie vak van leerkracht én filmpjes met leerkrachten en kinderen in de hoofdrol. Want wie kan jou nu beter vertellen wat het vak inhoudt, dan leerkrachten zelf? Geïnspireerd geraakt? Volg ons ook op Instagram, Facebook of Youtube voor meer filmpjes en updates!

9 oktober 2019Lees verder
Stichting kom Leren in het nieuws

Stichting kom Leren in het nieuws

 

In het voorjaar van 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting kom Leren. De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Dagblad De Limburger sprak hierover met het College van Bestuur, Peter Groos en Johan Linckens. 

26 september 2019Lees verder
Positief oordeel van onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Ze onderzoekt of het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit zorgt en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven bieden. In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd bij Stichting kom Leren.

 

Resultaten

De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en dat sprake is van deugdelijk financieel beheer. Ook stelt ze dat het bestuur en de scholen voortdurend bezig zijn met het borgen en verbeteren van die kwaliteit. De verantwoordelijkheid en inspraak is laag in de organisatie belegd. Medewerkers voelen zich gehoord en herkennen zich volledig in het nieuwe strategisch beleidsplan dat met elkaar is opgesteld.

 

Reactie van het bestuur

Het oordeel van de inspectie is voor het College van Bestuur een bevestiging dat alle inspanningen van het bestuur, de directeuren en de medewerkers tot een goed resultaat hebben geleid. We hebben de afgelopen jaren met elkaar gewerkt aan onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Het doet ons dan ook deugd dat de inspectie alle inspanningen op deze twee indicatoren beloont met de kwalificatie ‘goed’. We gaan nu beslist niet achteroverleunen. Integendeel zelfs! We blijven continu aandacht houden voor (de verbetering van) de kwaliteit van ons onderwijs.

 

 

28 augustus 2019Lees verder
Kunst voor het Bestuursbureau

De scholen van kom Leren gaan uit van de talenten van kinderen en bieden ruimte om deze te ontdekken. Naast het leren van specifieke vaardigheden als lezen, spelling en rekenen wordt ook aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Het Bestuursbureau van kom Leren ziet er mede dankzij het creatieve talent van Isa, Indy, Chloé, Zara, Jar-Jar, Raf, Anouk, Anna, Ginger, Firdaous, Flora, Valerie, Suze, Amy-Mara, Anne, Stijn, Anne-Claire, Hannah, Given, Pim en Zafta van OBS De Keerkring nu een stuk fleuriger uit. De kleurrijke schilderijen zijn gebaseerd op het werk van de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser. 

12 juli 2019Lees verder
Een beter milieu begint bij KC Dynamiek

Wij leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor onze leer- en leefgemeenschap en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij. Dit doen we door de leerlingen te laten zien hoe duurzaamheidsaspecten in school en daarbuiten vorm gegeven kunnen worden. De kinderen van Kindcentrum Dynamiek weten dankzij de gebiedsgebonden medewerkers van de Gemeente Maastricht nu alles over het belang van afval scheiden en het milieu. Een beter milieu begint bij jezelf!

3 juli 2019Lees verder
Opening beweegplein Basisschool De Cramignon

Een gezonde leefstijl van onze leerlingen vinden wij belangrijk, een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen en actief buiten spelen draagt daar aan bij. In samenwerking met de Gemeente Eijsden-Margraten en JOGG Heuvelland is op 14 juni het beweegvriendelijke schoolplein van BS de Cramignon Eijsden geopend. Wij wensen alle kinderen veel sportief speelplezier toe!

 

14 juni 2019Lees verder
Burgemeester Schrijen opent nieuwe speelomgeving OBS Broekhem

Burgemeester Jan Schrijen (gemeente Valkenburg aan de Geul) opende samen met de leerlingen van OBS Broekhem-Valkenburg een vernieuwd, beweegvriendelijker schoolplein. De basisschool maakte de plannen voor dit plein samen met hun leerlingenraad, de combinatiefunctionaris en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). 

7 mei 2019Lees verder
Strategisch Beleidsplan stichting kom Leren

Het is er, ons nieuwe, vastgestelde, Strategisch Beleidsplan! We zijn uiterst tevreden over de wijze waarop het Strategisch Beleidsplan tot stand is gekomen. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en interactieve bijeenkomsten gehouden met alle medewerkers. Gezamenlijk is er een bijzonder mooie prestatie geleverd! Met gepaste trots mogen we stellen dat we op beknopte wijze onze gezamenlijke ambitie herkenbaar in beeld hebben gebracht.

 

Woordelijk zijn onze missie, visie en doelen uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan. Voor de beeldvorming zijn de drie richtinggevers (De mens centraal, Talentontwikkeling & diversiteit en Leer- & leefgemeenschap in transitie) gevisualiseerd op een affiche. Een intensief en mooi proces is hiermee afgerond, samen gaan we nu werken aan een toekomst waar we als kom Leren alleen maar trots op mogen en kunnen zijn.

 

Bekijk ons Strategisch Beleidsplan

 

 

19 maart 2019Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren