Actueel

Bereikbaarheid Bestuursbureau t/m 27 oktober a.s.

Gesloten voor fysiek bezoek van 30-09-2020 t/m 27-10-2020 

Gezien de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus en in het bijzonder rondom thuiswerken kent het Bestuursbureau momenteel een afgeslankte bezetting, en is vooralsnog voor externen gesloten. Al onze medewerkers werken met ingang van woensdag 30 september jongstleden vanuit huis, tijdens de reguliere kantoortijden blijven zij uiteraard per e-mail bereikbaar. 

 

Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnumer 043-4100300 blijven wij tijdens de gebruikelijke kantoortijden ook telefonisch bereikbaar. Middels een doorschakeling komt u automatisch bij een van onze medewerkers terecht. Mocht uw oproep niet tijdig worden beantwoordt spreek dan een duidelijk voicemailbericht in (naam, telefoonnummer en wie u wenst te spreken). U wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur alsmede de overige medewerkers van het Bestuursbureau zijn voor alle personeelsleden van kom Leren (medewerkers van het Bestuursbureau, directeuren en leerkrachten van onze scholen) uiteraard ook mobiel bereikbaar.

 

Herfstvakantie

Gedurende de herfstvakantie van maandag 19 oktober 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 is het Bestuursbureau gesloten. 

2 oktober 2020Lees verder
Nieuw College van Bestuur voor St. kom Leren

De Raad van Toezicht van Stichting kom Leren is verheugd om per 1 september 2020 Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens te benoemen tot respectievelijk voorzitter en lid van het College van Bestuur. Niekamp en Ambaum volgen Peter Groos en Johan Linckens op die op 1 oktober van een welverdiend pensioen gaan genieten.  

 

Stef Niekamp (1972), afkomstig uit Maastricht, werkte jarenlang binnen culturele organisaties en hij heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving tal van functies vervuld. Daarmee brengt Stef vele jaren leidinggevende ervaring mee. Sinds 2015 is hij directeur van Centre Céramique, Kumulus Kunstscholen en het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Daarvoor vervulde hij leidinggevende functies bij zowel de gemeente Maastricht als de gemeente Vaals. 

 

Inge Ambaum-Jordens (1977), afkomstig uit Roermond, heeft ruime ervaring in het onderwijs. Na een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs voor de klas te hebben gestaan, vervulde zij in de periode van 2006 tot 2018 een aantal leidinggevende functies in het basisonderwijs en werkte zij enkele jaren als organisatieadviseur op het gebied van Rijnlands werken. Na jaren in Noord-Limburg te hebben gewerkt, koos zij er twee jaren geleden voor om in Maastricht bij de Stichting MosaLira als adviseur Onderwijs aan de slag te gaan. 

 
What do you want to do ?
New mailCopy
6 juli 2020Lees verder
Virtuele rondleiding bij ODS De Bundeling

Een van de centrale richtinggevers uit het strategisch beleidsplan van St. kom Leren is "de leer- en leefgemeenschap in transitie". Vanaf de start van de coronacrisis en de daardoor veranderde samenleving heeft de manier waarop het onderwijs vorm wordt gegeven een enorme transitie doorgemaakt. Bij ODS De Bundeling in Bunde wordt nu ook op innovatieve wijze de mogelijkheid geboden aan ouders om toch kennis te maken met de school. 

 

Op woensdag 10 juni aanstaande om 09.00 uur organiseert ODS De Bundeling een virtuele rondleiding. Een vooruitstrevende en eigenzinnige werkwijze waaruit blijkt hoe creatief onze scholen omgaan met de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Aanmelden kan via e-mail: info.bundeling@kom-leren.nl. 

 
 
26 mei 2020Lees verder
Coronavirus

Coronavirus – update 1 april 2020

 

Naar aanleiding van de berichtgeving gisteravond inzake de verlenging ten aanzien van de maatregelen (sluiting scholen) ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan.

 

Scholen gesloten

De sluiting van alle scholen, geldt vooralsnog tot en met de meivakantie. Dit betekent dat alle scholen van kom Leren tot en met 5 mei 2020 gesloten zijn.

 

Cruciale beroepsgroepen en noodopvang

Voor kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken, zullen onze scholen in overleg met kinderopvangorganisaties blijven zorgen voor opvang conform de richtlijnen die daartoe van kracht zijn. Meer informatie over wie tot de cruciale beroepen hoort leest u hier. Ook verzorgen wij samen met onze kindpartners noodopvang voor die kinderen waarvoor dat absoluut gewenst en noodzakelijk is.

 

Onderwijs op afstand

Onder leiding van de directeuren zullen onze leerkrachten zich tot het uiterste blijven inspannen om onderwijs op afstand voor uw kind mogelijk blijven maken. Lesmaterialen en leerstof worden op een andere en nieuwe wijze onder de ogen van alle kinderen gebracht. Waar absoluut nodig helpen wij voor zover beschikbaar en mogelijk met verdere digitale ondersteuning voor de thuissituatie.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

 • Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk middels telefoon of videobellen gecommuniceerd.
 • Samenkomsten worden zoveel als mogelijk vermeden.
 • Externe overleggen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.
 • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
 • Fysiek contact wordt vermeden.
 • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, MR- / GMR-vergaderingen en directievergaderingen worden tot nader order uitgesteld. Communicatie over belangrijke thema’s zal op een andere wijze georganiseerd worden.

Situatie na 5 mei 2020

Wij verwachten tussen 21 en 28 april 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven over de situatie na 5 mei 2020. Een handhaving, uitbreiding of versoepeling van de maatregelen zal in die periode door het kabinet bekend gemaakt worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat reeds voor die tijd, door gewijzigde omstandigheden, besloten wordt tot striktere of aanvullende maatregelen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u over de mogelijke gevolgen voor de scholen van kom Leren.

 

Meer informatie

Tot die tijd kunt u meer informatie vinden op:


Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

 
Bereikbaarheid Bestuursbureau
Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau in de periode tot en met 5 mei 2020.
1 april 2020Lees verder
Bereikbaarheid Bestuursbureau t/m 5 mei a.s.

Gesloten van 18-03-2020 t/m 17-04-2020 

Gezien de sluiting van de scholen kent het Bestuursbureau momenteel momenteel ook een afgeslankte bezetting, en is vooralsnog voor externen gesloten. Al onze medewerkers werken met ingang van woensdag 18 maart jongstleden vanuit huis, tijdens de reguliere kantoortijden blijven zij uiteraard per e-mail bereikbaar. 

 

Telefonische bereikbaarheid

Middels het reguliere telefoonnumer 043-4100300 blijven wij ook telefonisch bereikbaar.  Het verzoek is om een duidelijk voicemailbericht in te spreken (naam, telefoonnummer en wie u wenst te spreken). U wordt dan zo spoedig mogelijk door de betreffende medewerker teruggebeld. 

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur is voor alle personeelsleden van kom Leren (medewerkers van het Bestuursbureau,  directeuren en leerkrachten van onze scholen) te allen tijden mobiel bereikbaar.

 

Meivakantie

Gedurende de meivakantie van maandag 20 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020 is het Bestuursbureau gesloten. 

 
16 maart 2020Lees verder
Coronavirus

Coronavirus – update 15 maart 2020

 

Naar aanleiding van de berichtgeving hedenmiddag inzake de aanvullende maatregelen (sluiting scholen) ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan.

 

Scholen gesloten

De sluiting van alle scholen, waaronder de scholen voor primair onderwijs behorende tot kom Leren, geldt vooralsnog tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat met ingang van maandag 16 maart 2020, alle scholen van kom Leren gesloten zijn. Een ingrijpende, maar absoluut noodzakelijke maatregel. 

 

Cruciale beroepsgroepen

Voor kinderen waarvan beide ouders in cruciale beroepen werken, zullen onze scholen in overleg met kinderopvangorganisaties gaan zorgen voor de opvang op school. Meer informatie over wie tot de cruciale beroepen hoort kunt u hier lezen.

 

Middels een bericht aan alle ouders hebben wij ouders behorende tot deze doelgroep reeds verzocht om zo spoedig mogelijk per telefoon, SchouderCom of e-mail in contact te treden met de schoolleiding zodat er verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Ook voor de kinderen van de ouders in cruciale beroepen geldt echter dat zij thuis moeten blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Voorts nemen onze medewerkers ook verdere afstand in acht en dat betekent dat ouders in de cruciale beroepen hun kind afzetten bij de ingang van de school en dat zij niet meer mee naar binnen komen. Contact met onze medewerkers gebeurt in eerste instantie enkel telefonisch. Mocht een gesprek op de schoollocatie nodig zijn dan kan dat alleen op afspraak en na goedkeuring van de directie.

 

Enige vorm van (afstands)onderwijs

De komende dagen zal op alle scholen tevens ingezet worden op het verzorgen van enige vorm van  (afstands)onderwijs voor alle kinderen. Ouders worden hierover zo spoedig mogelijk door het team van school geïnformeerd.

 

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

 • Samenkomsten met externen wordt zoveel als mogelijk vermeden.
 • Deelname aan externe werk gerelateerde bijeenkomsten wordt zoveel als mogelijk vermeden.
 • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
 • Fysiek contact wordt geminimaliseerd.
 • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, mr- / gmr-vergaderingen en directievergaderingen worden tot nader order uitgesteld. Communicatie over belangrijke thema’s zal op een andere wijze georganiseerd worden.
 • Met de partijen die bij onze scholen de kinderopvang verzorgen maken we nadere afspraken over de mogelijke opvang van kinderen waarvoor ouders geen opvangmogelijkheid hebben. Voor deze ouders gelden dezelfde richtlijnen als voor de ouders van de cruciale beroepen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

 • De website van de GGD Zuid-Limburg.
 • De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 • De website van de Rijksoverheid.
 • Specifieke informatie voor het onderwijs op de daarvoor ingerichte webpagina van de Rijksoverheid.

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

15 maart 2020Lees verder
Coronavirus

Coronavirus – update 12 maart 2020

 

Naar aanleiding van de berichten in de media over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) begrijpen wij dat dit vragen en zorgen bij u oproept over hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. Daarover willen wij u hierbij graag informeren.

 

GGD Zuid-Limburg en RIVM

Kom Leren en haar scholen volgen de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD Zuid-Limburg. Het RIVM is in Nederland het instituut dat, zowel internationaal als landelijk, alle ontwikkelingen monitort en adviezen geeft over aanpak enzovoorts. De regionale GGD’s concretiseren de aanpak voor de regio waarin zij actief zijn en informeren andersom het RIVM over de regionale ontwikkelingen.

 

Scholen open

Zoals reeds gezegd volgen kom Leren en haar scholen de voorstelde aanpak en adviezen van het RIVM en de GGD Zuid-Limburg. Met de huidige informatie betekent dit dan ook dat alle scholen van kom Leren gewoon open zijn. De situatie verandert dagelijks en wij volgen de ontwikkelingen zeer nauwlettend. Indien er andere maatregelen nodig of wenselijk zijn, zullen wij de betrokken partijen hiervan direct op de hoogste stellen.

 

Voorkomen verspreiding Coronavirus

Op de website van de GGD Zuid-Limburg en het RIVM staan de belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. We zullen hier op de scholen ook rekening mee houden:

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig grondig handen wassen met zeep.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Het schoonhouden van onze schoolgebouwen én de (extra) controle hierop is juist nu van belang. Hiertoe worden kwaliteitsmetingen uitgevoerd. De kwaliteitsinspecteurs zullen de medewerkers van de schoonmaakbedrijven die actief zijn binnen onze scholen gedurende controlemetingen aanvullend adviseren over preventieve schoonmaak als bijvoorbeeld het reinigen van trapleuningen, deurklinken, lichtschakelaars en de aanwezigheid van voldoende zeep.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

 • De website van de GGD Zuid-Limburg.
 • De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 • De website van de Rijksoverheid.
 • Specifieke informatie voor het onderwijs op de daarvoor ingerichte webpagina van de Rijksoverheid.

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

12 maart 2020Lees verder
Innovatieve Schoolleider van het Jaar

Het team van ODS De Bundeling heeft hun directrice, Astrid Claessens, voorgedragen voor de titel Innovatieve Schoolleider van het Jaar. Op 10 maart jongstleden heeft de vakjury reeds bekend gemaakt dat Astrid behoort tot de top 3. Tijdens het Schoolleiderscongres op 20 maart jongstleden zou tijdens de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) de winnaar bekend worden gemaakt. Ten gevolge van de coronacrisis is het congres helaas geannuleerd maar dat maakt deze nominatie niet minder speciaal. 

 

Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing "Innovatieve Schoolleider van het Jaar". Leerlingen, leerkrachten, bestuurders en andere schoolleiders konden hun schoolleider/collega hiervoor aanmelden. Lees hier alles over de verkiezing en de genomineerden. Wij kijken uit naar het moment dat de Schoolleider van het Jaar alsnog bekend wordt gemaakt en uiteraard wensen wij Astrid alvast veel succes!

 
2 maart 2020Lees verder
Samen voor goed onderwijs!

Voor het Limburgse onderwijs is de maat vol. Onze leerkrachten verzorgen géén onderwijs op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 en alle scholen van kom Leren zijn dicht. 

De schoolbesturen Triade, MosaLira, Movare, kom Leren, Kindante en Innovo nemen bij deze acties één gezamenlijk standpunt in en ondersteunen de acties en hun medewerkers volledig. 

 

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het tekort aan leraren en structureel te weinig geld voor investeringen. Acties voor het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen zijn echt nodig om werken in het onderwijs voor iedereen aantrekkelijk te maken. Het kabinet en breder de politiek moet veel meer investeren in het basisonderwijs. 

 

Wij blijven de acties van onderwijspersoneel steunen voor de toekomst van onze kinderen. Samen gaan wij voor goed onderwijs!

 

29 januari 2020Lees verder
De Bundeling feestelijk geopend als Daltonschool

Op De Bundeling in Bunde bieden we Daltononderwijs. In de groepen werken leerlingen zelfstandig met weektaken, krijgen instructie op niveau en ze werken aan periodedoelen. Hierbij werken ze intensief samen. Voor hulp kloppen ze zelf aan bij de leerkracht. Vandaag werd het naambord met het nieuwe logo en een Daltonbordje aan de muur onthuld.

 

Verscheidenheid aan onderwijsvormen

Bestuursvoorzitter Peter Groos: “We zijn trots dat we Daltononderwijs aan ons aanbod kunnen toevoegen. Het biedt ouders de mogelijkheid om een school te kiezen die het beste aansluit bij hun eigen opvattingen over opvoeden en onderwijs. In de praktijk zien we dat al steeds meer gebeuren: nu De Bundeling een officiële Daltonschool is, kiezen ook buiten de gemeente Meerssen steeds meer ouders bewust voor deze basisschool.

 

8 januari 2020Lees verder
ODS De Bundeling genomineerd voor TechniekPrijs 2020

Jet-Net & TechNet heeft bekend gemaakt dat ODS De Bundeling één van de genomineerde basisscholen is van de TechniekTroffe 2020 (Inspiratieprijs). Hiermee worden basisscholen die Wetenschap & Techniek in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Komende weken verdiept de jury zich verder in de genomineerde kanshebbers. De winnaar wordt op 29 januari 2020 bekend gemaakt tijdens het TechniekTrofeest.

 

De groepen 1 tot en met 8 van De Bundeling krijgen op dit moment W&T onderwijs waarmee wetenschap en techniek een vaste en structurele plek heeft binnen de school. Ieder thema zal er minstens 1 wetenschap en techniekactiviteit gaan plaatsvinden. De kinderen krijgen zo de kans om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met MadScience. Om beroepsvorming een grotere rol te laten spelen zullen in de toekomst ook lokale bedrijven benaderd worden. De werkwijze van ODS De Bundeling wordt gezien als een aanmoediging voor andere scholen. 

 

 

13 december 2019Lees verder
OBS De Regenboog en OBS Binnenstad overmeesterd!

Naast het groeiende tekort aan leerkrachten in algemene zin verdient het gebrek aan mannen voor de klas onze bijzondere aandacht. Het unieke en landelijke project "Overmeesteren" sluit hier naadloos bij aan. Dit project streeft naar meer diversiteit in het onderwijs en richt zich hierbij met name op het nijpende tekort aan mannen in het primair onderwijs. Deze actie moet dan ook gezien worden als een eerste stap in de goede richting. 

 

In het kader van het project "Overmeesteren" organiseerde de Nieuwste Pabo (dNP) op woensdag 27 november jl. samen met Stichting kom Leren een ludieke actie. Twee van onze basisscholen in Maastricht, OBS De Regenboog en OBS Binnenstad, werden overmeesterd. Mannelijke studenten en docenten van dNP namen de regie volledig over. Alle groepen van beide scholen hadden op deze dag een meester (of zelfs wel 2, 3 of 4) voor de klas staan. 

28 november 2019Lees verder
Mindfulness onderwijs bij Op de 10 Bunder

In ons onderwijs staat de mens centraal. We ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling tot mens en medemens. We leren ze om de toekomst zelfbewust tegemoet te treden. Mindfulness draagt daar aan bij. Dat is inmiddels volledig ingebed in het onderwijsprogramma van basisschool Op de 10 Bunder. Dagelijkse mindful momenten helpen om kennis en emotie in balans te brengen. Kinderen leren om beter te luisteren, stil te worden en rust te pakken. Hoe Op de 10 Bunder dat succesvol aanpakt, lieten ze ouders en belangstellenden zien met een informatieve film en met activiteiten. De film is ontwikkeld in samenwerking met het platform Leraar24.

 

21 november 2019Lees verder
Nieuwbouw IKC ZieZo! van start

Samen met de gemeente Maastricht en MIK Kinderopvang bouwen wij integraal kindcentrum ZIEZO! De nieuwbouw aan de Borghaag in Maastricht Zuidoost kan van start. Wethouder Bert Jongen gaf daarvoor vandaag het startsein. Vanaf de herfst van 2020 kan dit duurzaam, eigentijds gebouw onderdak bieden aan 400 leerlingen van de basisschool (fusie van OBS De Kring en OBS De Perroen) en peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang. Ook komt er een groene speel- en beweegplek. Bij ZieZo! draait het om 'bewegen, zien & zijn'. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar groeien hier uit tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op hun deelname aan de maatschappij van vandaag én morgen.

 

6 november 2019Lees verder
#ikbenleerkracht

Iedere dag bezig zijn met de toekomst van kinderen, dat is wat je doet als leerkracht. Jouw leerlingen zijn namelijk de verpleegkundigen, de bakkers of de uitvinders van de toekomst!

 

Eén ding is zeker, het geeft grote voldoening als je als leerkracht een leerling weer vooruit kunt helpen. De Midden- en Zuid-Limburgse schoolbesturen en de Nieuwste Pabo weten daar alles van en bundelen hun krachten in de campagne #ikbenleerkracht.

Op ikbenleerkracht.nl vind je meer informatie over het mooie vak van leerkracht én filmpjes met leerkrachten en kinderen in de hoofdrol. Want wie kan jou nu beter vertellen wat het vak inhoudt, dan leerkrachten zelf? Geïnspireerd geraakt? Volg ons ook op Instagram, Facebook of Youtube voor meer filmpjes en updates!

9 oktober 2019Lees verder
Stichting kom Leren in het nieuws

Stichting kom Leren in het nieuws

 

In het voorjaar van 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting kom Leren. De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Dagblad De Limburger sprak hierover met het College van Bestuur, Peter Groos en Johan Linckens. 

26 september 2019Lees verder
Positief oordeel van onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Ze onderzoekt of het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit zorgt en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven bieden. In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd bij Stichting kom Leren.

 

Resultaten

De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit bij kom Leren (goed) op orde is en dat sprake is van deugdelijk financieel beheer. Ook stelt ze dat het bestuur en de scholen voortdurend bezig zijn met het borgen en verbeteren van die kwaliteit. De verantwoordelijkheid en inspraak is laag in de organisatie belegd. Medewerkers voelen zich gehoord en herkennen zich volledig in het nieuwe strategisch beleidsplan dat met elkaar is opgesteld.

 

Reactie van het bestuur

Het oordeel van de inspectie is voor het College van Bestuur een bevestiging dat alle inspanningen van het bestuur, de directeuren en de medewerkers tot een goed resultaat hebben geleid. We hebben de afgelopen jaren met elkaar gewerkt aan onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Het doet ons dan ook deugd dat de inspectie alle inspanningen op deze twee indicatoren beloont met de kwalificatie ‘goed’. We gaan nu beslist niet achteroverleunen. Integendeel zelfs! We blijven continu aandacht houden voor (de verbetering van) de kwaliteit van ons onderwijs.

 

 

28 augustus 2019Lees verder
Kunst voor het Bestuursbureau

De scholen van kom Leren gaan uit van de talenten van kinderen en bieden ruimte om deze te ontdekken. Naast het leren van specifieke vaardigheden als lezen, spelling en rekenen wordt ook aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Het Bestuursbureau van kom Leren ziet er mede dankzij het creatieve talent van Isa, Indy, Chloé, Zara, Jar-Jar, Raf, Anouk, Anna, Ginger, Firdaous, Flora, Valerie, Suze, Amy-Mara, Anne, Stijn, Anne-Claire, Hannah, Given, Pim en Zafta van OBS De Keerkring nu een stuk fleuriger uit. De kleurrijke schilderijen zijn gebaseerd op het werk van de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser. 

12 juli 2019Lees verder
Een beter milieu begint bij KC Dynamiek

Wij leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor onze leer- en leefgemeenschap en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij. Dit doen we door de leerlingen te laten zien hoe duurzaamheidsaspecten in school en daarbuiten vorm gegeven kunnen worden. De kinderen van Kindcentrum Dynamiek weten dankzij de gebiedsgebonden medewerkers van de Gemeente Maastricht nu alles over het belang van afval scheiden en het milieu. Een beter milieu begint bij jezelf!

3 juli 2019Lees verder
Opening beweegplein Basisschool De Cramignon

Een gezonde leefstijl van onze leerlingen vinden wij belangrijk, een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen en actief buiten spelen draagt daar aan bij. In samenwerking met de Gemeente Eijsden-Margraten en JOGG Heuvelland is op 14 juni het beweegvriendelijke schoolplein van BS de Cramignon Eijsden geopend. Wij wensen alle kinderen veel sportief speelplezier toe!

 

14 juni 2019Lees verder
Burgemeester Schrijen opent nieuwe speelomgeving OBS Broekhem

Burgemeester Jan Schrijen (gemeente Valkenburg aan de Geul) opende samen met de leerlingen van OBS Broekhem-Valkenburg een vernieuwd, beweegvriendelijker schoolplein. De basisschool maakte de plannen voor dit plein samen met hun leerlingenraad, de combinatiefunctionaris en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). 

7 mei 2019Lees verder
Strategisch Beleidsplan stichting kom Leren

Het is er, ons nieuwe, vastgestelde, Strategisch Beleidsplan! We zijn uiterst tevreden over de wijze waarop het Strategisch Beleidsplan tot stand is gekomen. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en interactieve bijeenkomsten gehouden met alle medewerkers. Gezamenlijk is er een bijzonder mooie prestatie geleverd! Met gepaste trots mogen we stellen dat we op beknopte wijze onze gezamenlijke ambitie herkenbaar in beeld hebben gebracht.

 

Woordelijk zijn onze missie, visie en doelen uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan. Voor de beeldvorming zijn de drie richtinggevers (De mens centraal, Talentontwikkeling & diversiteit en Leer- & leefgemeenschap in transitie) gevisualiseerd op een affiche. Een intensief en mooi proces is hiermee afgerond, samen gaan we nu werken aan een toekomst waar we als kom Leren alleen maar trots op mogen en kunnen zijn.

 

Bekijk ons Strategisch Beleidsplan

 

 

19 maart 2019Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren