Stichting kom Leren beschikt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij of zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Onze vertrouwenspersoon is Roland de Vries. Hij is te bereiken via mail: [javascript protected email address]

Onze vigerende klachtenregeling vindt u hier: