Coronavirus - update 22 september 2021
22 september 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving inzake de versoepelingen voor het primair onderwijs met ingang van 20 september 2021 en de verdere versoepelingen voor de maatschappij met ingang van 25 september hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. De veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij altijd onze prioriteit.

 

In quarantaine (thuisblijven)

In het primair onderwijs is met ingang van 20 september de quarantaineplicht voor de hele klas vervallen. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Uiteraard zijn wij bij een besmetting in het kader van het Bron- en ContactOnderzoek (BCO) altijd in gesrpek met de GGD en volgen wij de richtlijnen en aanwijzingen van de GGD. Als er meerdere besmettingen zijn in één groep kan de GGD wel een aanvullend advies geven om de hele klas thuis in quarantaine te laten gaan.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Kinderen mogen gewoon naar school bij verkoudheidklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Een kind met koorts, benauwdheidsklachten of dat veel moet hoesten blijft wel thuis en laat zich testen bij de GGD. Check als ouder altijd even de beslisboom van Boink, handig en overzichtelijk.  

 

Ouderavonden, schoolreisjes, excursies, schoolfeesten enz.

We mogen elkaar weer ontmoeten! EINDELIJK! Maar we zijn er nog niet… Allerlei activiteiten mogen weer georganiseerd worden door scholen. De verplichte 1,5 meter afstand zal met ingang van 25 september ook hierbij niet meer nodig zijn. Het advies vanuit de overheid is wel om deze maatregel nog zo veel mogelijk te hanteren. Bij het organiseren van dit soort activiteiten hebben wij onze scholen aangeraden om vooral het gezond verstand en de veiligheid, veiligheidsbeleving en welbevinden voor onze medewerkers, de kinderen en ouders leidend te laten zijn. Binnen kom Leren zullen wij geen gebruik gaan maken van de Corona check app / QR code wanneer er bijvoorbeeld activiteiten in school worden georganiseerd waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Wij vertrekken vanuit vertrouwen en gaan uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen voor de eigen en elkaars gezondheid en van ieders gezond verstand. Dit betekent dat ouders niet aansluiten indien zij klachten hebben passend bij een coronabesmetting. Wel kan een school aan ouders nog steeds vragen om afstand te bewaren of het advies meegeven om voorafgaand aan de activiteit een zelftest te doen.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren de volgende basisregels in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • geen handen schudden;
  • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen (iedereen die als immuun wordt gezien hoeft dit sowieso niet te doen);
  • thuis blijven bij klachten passend bij een coronabesmetting en laten testen;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren