Coronavirus - update 10 januari 2022
10 januari 2022

Gelukkig mochten we onze kinderen vandaag weer ontvangen op school. Hierbij een update over hoe we bij kom Leren omgaan met de huidige corona-maatregelen voor het primair onderwijs. De veiligheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij altijd onze prioriteit.

 

Wij omarmen het unieke van iedere kom Leren school. Het kan dus zijn dat de uitwerking op detailniveau van onderstaande maatregelen niet op iedere school exact hetzelfde is. Dit kan veroorzaakt worden door de inrichting van het onderwijs (denk hierbij aan combinatiegroepen, leerpleinen enz.) of het gebouw.

 

Kinderen met verkoudheidsklachten

Ook kinderen met milde klachten, zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, af en te hoesten en/of verhoging tot 38 graden, mogen niet meer naar school komen. Indien uit een (zelf)test blijkt dat het kind negatief is mag het weer naar school komen.

Als het kind niet getest is mag dit pas weer zodra het kind tenminste 24 uur klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind dat niet getest is na 7 dagen weer naar school komen.

Bij ernstige klachten, verergering van de klachten of reuk- en/of smaakverlies wordt een coronatest bij de GGD aangeraden.

Een positieve zelftest dient te worden bevestigd door een coronatest bij de GGD.

Kinderen die korter dan 8 weken geleden een bevestigde corona-besmetting hebben gehad hoeven bij klachten niet thuis te blijven en ook niet te testen.

Onderstaand tref je een link aan naar de meest recent versie van de corona beslisboom voor kinderopvang en basisonderwijs d.d. 24-12-2021. 

 

Zelfstesten leerlingen groep 6 t/m 8

Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 geldt het dringende advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Dit is voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Al onze scholen ontvangen zelftesten voor leerlingen en verstrekken deze vervolgens aan de ouders/verzorgers. Hoe en wanneer de zelftesten worden aangereikt wordt gecommuniceerd door de school. 

 

Mondkapjes leerlingen groep 6 t/m 8 en medewerkers

Leerlingen van groep 6 t/m 8 en alle medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is is dit een dringend advies, voor de medewerkers is dit verplicht. Wij vragen aan ouders/verzorgers om zelf te zorgen voor een mondkapje voor hun kind(eren). Uiteraard zorgen we ervoor dat er ook op onze scholen mondkapjes beschikbaar zijn, voor het geval een mondkapje stuk gaat of kwijtraakt.

 

Gespreide pauzetijden, looproutes en cohorteren

Wij nemen het dringende advies over om weer gespreide pauzetijden en looproutes in school te gaan hanteren om afstand te kunnen houden. Daarnaast ook het dringende advies aan onze scholen om te cohorteren zodat er zo min mogelijk contact is tussen verschillende groepen. Ook vragen we om leerlingen zo veel mogelijk zelf naar school en naar huis te laten gaan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen komen, worden bij voorkeur door 1 persoon gebracht en gehaald.

 

In quarantaine/thuis blijven

Uiteraard blijven leerlingen en medewerkers thuis bij klachten die passen bij het coronavirus en doen zij een zelftest of laten zij zich testen bij de GGD, ook na vaccinatie. Daarnaast blijven leerlingen en medewerkers ook thuis als een huisgenoot of nauw contact positief test op corona. 

Indien er sprake is van 1 of 2 besmettingen in een groep hoeven de klasgenoten en medewerkers niet in quarantaine. Zij krijgen wel het advies om te testen bij klachten. Dit kan met een zelftest of PCR-test bij de GGD. 

Waar nodig kan de GGD het advies geven om een hele groep thuis in quarantaine te laten gaan. Dit gebeurt doorgaans vanaf 3 of meer besmettingen in een groep binnen 7 dagen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune medewerkers en leerlingen.

Enkel medewerkers en leerlingen die minder dan 8 weken geleden positief getest zijn op corona middels een PCR-test bij de GGD zijn hiervan uitgezonderd. Hiervan kan door de school echter worden afgeweken wegens organisatorische redenen.   

Bij een meer massale uitbraak op school kan zelfs het besluit worden genomen om de gehele school te sluiten.

Zoals eerder gecommuniceerd kan het besluit om een groep naar huis te sturen, en in het ergste geval de gehele school, ook genomen worden als blijkt dat de bezetting van de groep(en) door uitval van personeel niet meer geregeld kan worden.

Hierover zal de school uiteraard altijd zorgvuldig en zo snel als mogelijk communiceren, ook wat betreft het verzorgen van onderwijs op afstand en het meegeven van huiswerkopdrachten. Toch kan het voorkomen dat dit pas in de ochtend gecommuniceerd kan worden. Ook kan voorkomen dat dit besluit in de loop van de dag wordt genomen waardoor jullie kind(eren) eerder van school gehaald moet(en) worden.

 

Overige richtlijnen

Verder houden we bij kom Leren de volgende basisregels (algemeen dan wel specifiek voor het primair onderwijs) in acht:

  • vaak en goed handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • geen handen schudden;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen;
  • medewerkers blijven op 1,5 meter afstand van elkaar (leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers);
  • medewerkers gaan na afloop van de lesdag zo snel mogelijk naar huis om daar hun werkzaamheden voort te zetten;
  • geen ouders/verzorgers in school, ook niet als hulp bij activiteiten (binnen noch buiten).

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Ook kun je bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren