Coronavirus - update 4 februari 2021
4 februari 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving inzake de heropening van de scholen in het primair onderwijs met ingang 8 februari 2021 hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan. De veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en de kinderen heeft hierbij te allen tijde onze prioriteit.

 

Heropenen

Alle scholen van kom Leren zullen met ingang van 8 februari a.s. de deuren weer openen voor hun kinderen. Enerzijds roept dit een blij gevoel op en onderschrijven we het belang van “de ontmoetingsplek school”. Anderzijds zorgt dit bericht voor onrust en vragen over gezondheid en de uitvoerbaarheid van de nieuwe maatregelen. 

 

De praktijk

Vanuit de regering hebben we meegekregen dat we te maken hebben met wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen en dringende adviezen. Bij het heropenen van onze scholen zullen we de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke maatregelen opvolgen. Daarnaast gebruiken we ons gezond verstand en bekijken we de mogelijkheden ten aanzien van het uitvoeren van de dringende adviezen.

Dit kan dus betekenen dat niet op iedere school dezelfde maatregelen worden getroffen, ook binnen onze eigen stichting. Het is en blijft maatwerk, gebouwen en speelplaatsen zijn anders en ook het veiligheidsgevoel van de medewerkers kan verschillen per locatie. 

 

Quarantaine

Nieuw in de maatregelen die we hebben ontvangen, is dat een hele klas in quarantaine gaat als er sprake is van een besmetting in die groep. Op dat moment blijft de gehele klas (tenminste) 5 dagen thuis, laat zich testen om vervolgens, bij een negatieve uitslag, de dag erna weer op school te zijn. Indien ouders ervoor kiezen hun kind niet te laten testen, geldt een quarantaineperiode van 10 dagen.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

  • Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk middels telefoon of videobellen gecommuniceerd.
  • Samenkomsten worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Externe overleggen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt vermeden.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, MR- / GMR-vergaderingen en directievergaderingen worden zoveel als mogelijk in digitale vorm gevoerd.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau.

 
 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren