In Memoriam Peter Groos
9 november 2020

Peter Groos

 

“Het is goed geweest!”

“Het werk zit erop en ik blik dankbaar terug op wat we hebben bereikt! Nu kan ik ruimte maken om te sporten en om huisman te zijn”.

 

Na ruim 42 dienstjaren in het onderwijs waren dat tijdens de afscheidsreceptie van “kom Leren” op 25 september jl., onder andere zijn woorden.

 

Iets meer dan vier jaren geleden werd Peter benoemd tot onze bestuursvoorzitter. Gedurende deze jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze stichting. Met grote vakkundigheid, zakelijk inzicht en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan wat “kom Leren” nu is en waar we voor staan.

 

Standvastig en daadkrachtig bracht hij onze stichting in rustiger en stabieler vaarwater.

Daarbij kwam hij soms wat vierkant over en was hij recht door zee. Dan leek het alsof de zaak voor de mens kwam. Niets was minder waar! Hij was een professional in de uitvoering van zijn opdracht, maar uiteindelijk speelde bij besluitvorming de erkenning voor de mens de hoofdrol. “De mens centraal”, waren woorden die onder zijn leiding een prominente rol binnen het strategisch beleidsplan van onze stichting gingen spelen.

 

De door hem opgedane ervaringen tijdens zijn trektocht door het Zuid-Limburgse onderwijsland werden ten goede samengebracht in het voorzitterschap van onze stichting! Eén van zijn voornemens was, naast het op orde brengen van de financiën, de verbetering van de inrichting van alle ICT-voorzieningen. Dit had een enorme investering tot gevolg, die achteraf een gouden greep bleek te zijn. Leerlingen en personeel werden hierdoor, gedwongen door de “corona-maatregelen”, optimaal in de gelegenheid gesteld om ook vanuit thuis hun werk te kunnen doen.

 

We zijn als stichting dankbaar dat hij als mens, professional en als leermeester in ons midden was, maar zijn daarnaast ook intens verdrietig dat hem niet meer levensdagen gegund werden waarin hij met voldoening mocht terugblikken op hetgeen hij voor het onderwijs betekend heeft. Wij koesteren daarom die herinneringen des te meer en houden hem zo levend in ons!

 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Margo, de kinderen Laurie en Alain, Joran en Marina, zijn moeder en familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren