Kindcentrum de Den in Mheer opent vernieuwd, toekomstbestendig gebouw

Basisschool de Den in Mheer is vandaag feestelijk heropend. Het gebouw is de afgelopen maanden verbouwd. Er is meer ruimte gecreëerd, geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen en verbetering van het binnenklimaat. De leerlingen hebben meer mogelijkheden gekregen om samen te werken en zich optimaal te ontwikkelen. De Den, onderdeel van onderwijsstichting kom Leren, is nu een toekomstbestendige basisschool in het Heuvelland.
De Den kwam in augustus 2016 tot stand toen de basisscholen van Mheer en Noorbeek fuseerden.
Alle kinderen kregen een plek in het schoolgebouw van Mheer. Om de onderwijsvisie van de Den zo goed mogelijk te kunnen uitdragen, was het volgens schooldirecteur Jessica Schuil nodig om in het gebouw meer (flexibelere) ruimte te creëren: “We hebben nu een grote aula voor gezamenlijke activiteiten en vieringen. Daarnaast zijn er twee kindpleinen waar leerlingen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en helpen, samenwerken en sociaal leren. We hebben dus letterlijk meer ruimte om vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die kinderen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.”

Duurzaam schoolgebouw

Om behalve het onderwijs ook het gebouw toekomstbestendig te maken, is gekozen voor de integratie van zonnepanelen, ledverlichting, een warmte-terugwin-installatie en extra isolatie.
Duurzaamheid is voor stichting kom Leren belangrijk. Peter Groos, bestuursvoorzitter: “De verbouwing van de Den was een mooie kans om energiezuinige maatregelen te treffen. In en rondom het schoolgebouw is de werking van die maatregelen zichtbaar. Zo maken we leerlingen bewust van het belang van een duurzame wereld en we zorgen voor een gezond werk- en leerklimaat.”

Regionale ontmoetingsplek

Omdat er sprake is van levensduur verlengende aanpassingen en verbetering van de onderwijskundige omgeving, hebben onderwijsstichting kom Leren en de gemeente Eijsden-Margraten
gezamenlijk de financiering voor hun rekening genomen. In het gebouw zijn naast de basisschool, ook de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en dag-voorziening In Harmony gevestigd. Dankzij de verbouwing kunnen jong en oud elkaar voortaan nog eenvoudiger opzoeken en samenwerken. Dat maakt de Den tot een duurzame, regionale ontmoetingsplek.