Waar de samenleving in het verleden economisch gezien vooral gericht was op industrie en productie, verandert dat in de kennissamenleving richting diensten en innovatie.

Wij leiden kinderen op voor banen die nu nog niet bestaan. Onze samenleving verandert in een snel tempo en dat vraagt anders denken en handelen.

DAAROM:

“Om de kinderen de 21st eeuwse vaardigheden te laten verwerven, hebben ze een leerkracht nodig met de 21st eeuwse vaardigheden in zijn grondhouding uitdraagt.”

Deze pagina’s zijn bedoeld als inspiratiebron voor leerkracht om vooral te gaan doen en experimenteren met deze skills. Heel veel doen we al of deden we vroeger ook al. Nu mag het weer extra in de picture staan. Laat eens even je reguliere programma los en observeer wat er met jou en de kids gebeurd. Geniet!

Hierbij mag je fouten maken. Vooral hierop reflecteren en dan bijstellen zijn vaardigheden die helemaal passen binnen dit experiment.

Wij wensen vooral kinderen en leerkrachten heel veel lol, plezier en uitdaging tijdens deze lessen!