Veel  materialen, die de skills van de 21ste eeuw bevatten, zijn in eerste instantie ontwikkeld voor de hoogbegaafde leerling in de basisschool. Dit betekent niet dat de projecten of leeractiviteiten niet ingezet kunnen worden voor alle kinderen die meer aankunnen of interesse tonen in de materialen. Zo is elk kind gebaat bij het actief aanspreken en ontwikkelen van denkvaardigheden en kan ook ‘de gemiddelde leerling’ veel plezier en uitdaging beleven aan een project over een zelfgekozen onderwerp.

Indien je meerbegaafde leerlingen samen aan een werkopdracht zet, kunnen ze elkaar versterken en leren hoe je de kwaliteiten van elkaar kunt inzetten.

Vaak vraagt dit wel tussentijdse gesprekjes om te kijken hoe het samenwerkproces verloopt.
Open vragen stellen en het samen maken van werkafspraken en taakverdeling is hierbij van belang.