Binnen speelplezier  en ontwikkelingsgericht onderwijs worden al jaren de vaardigheden van de 21ste eeuw gebruikt.

Door ze nu hernieuwde aandacht te geven, kunnen we het kleuteronderwijs een herijking geven, waarin we de nieuwe inzichten en de goede zaken uit het verleden combineren.

Op deze pagina vooral links naar pagina’s van enthousiaste  leerkrachten die hun kennis delen.

Ook jouw ideeën kunnen hier een plek krijgen!

Aanleveren kan via Helene.