Wij nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze leer- en leefgemeenschap. Wij rusten kinderen toe voor deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Op onze scholen is zichtbaar dat we de wereld van buiten naar binnen halen. Omgekeerd vindt onderwijs ook buiten de schoolse setting plaats. Kinderen leren van het echte leven en echte problemen. Zij werken daarom met actuele thema’s en vraagstukken uit de maatschappij. Kinderen onderzoeken hun eigen wereld en stellen onderzoekende vragen over zichzelf en de wereld waarin zij leven.

Wij leren kinderen wat het betekent op te groeien in de unieke Euregio en leveren een bijdrage aan een duurzame maatschappij, met aandacht voor elkaar, voor de omgeving, voor de natuur en de cultuur. De meertaligheid op onze scholen gebruiken wij als kans voor taalsensibilisering.

Wij hebben een onderzoekende houding, waarbij we openstaan voor vernieuwende denkbeelden. Ouders en samenwerkingspartners worden betrokken bij het maken van keuzen.