De Bundeling in Bunde wordt eerste Daltonschool van Zuid-Limburg

Persbericht

Bunde, 2 maart 2018 – Openbare basisschool De Bundeling in Bunde wordt een Daltonschool. Op korte termijn ontvangt ze de officiële licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging. Stichting kom Leren is daarmee de eerste onderwijskoepel in Zuid-Limburg die Daltononderwijs aanbiedt op een van haar scholen. Op woensdag 7 maart kunnen ouders en kinderen tijdens een Open Huis kennismaken met deze vernieuwende onderwijsvorm.

Kom Leren onderscheidt zich door een breed onderwijsaanbod. De onderwijsstichting biedt via haar 20 basisscholen openbaar en algemeen bijzonder onderwijs aan. Diverse scholen kiezen verder voor een specifieke onderwijs- en pedagogische visie, zoals Montessorionderwijs. Daar wordt nu Daltononderwijs aan toegevoegd. “Daarover zijn we zeer verheugd”, aldus bestuursvoorzitter Peter Groos. “Kom Leren staat voor kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het individuele kind. We vinden het belangrijk dat de leeromgeving past bij de behoefte van ouders en vooral van elk kind. Daltononderwijs is een waardevolle aanvulling om in die verschillende behoeftes te voorzien.”

Vernieuwde vorm van gepersonaliseerd leren

Daltononderwijs kent geen traditionele klassen. Iedereen werkt zelfstandig aan een taak, in eigen tempo en op eigen niveau. Voor hulp kloppen leerlingen op eigen initiatief aan bij andere kinderen of de leerkracht. Dat bevordert verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. “Deze vernieuwende vorm van gepersonaliseerd leren past goed bij onze werkwijze”, aldus Astrid Claessens, directeur van De Bundeling. “We zijn inmiddels een Daltonschool in oprichting. Op korte termijn ontvangen we van de Nederlandse Dalton Vereniging de officiële licentie. Daar zijn we trots op. Het maakt duidelijk waar De Bundeling voor staat en wat onze visie op onderwijs is.”

Daltononderwijs in Nederland

Daltononderwijs is vernoemd naar een plaats in de Verenigde Staten. De methode is rond 1900 bedacht door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst. Een kwart eeuw later waaide deze onderwijsvorm over naar Nederland. Inmiddels telt Nederland 400 Daltonscholen, waarvan drie in (het noorden van) Limburg. De Bundeling is de eerste in Zuid-Limburg.