Op deze plek vindt u het Strategisch Beleidsplan van Stichting kom Leren zoals dat begin 2015 is vastgesteld.